Region Östergötland

Nytt om smitta i Östergötland - vår tidning

I vår tidning skriver vi om vad som för närvarande är mest aktuellt inom området. Ni kommer att kunna följa statistik avseende smittskyddslagens sjukdomar med kommentarer för utvalda diagnoser.

Nr 14, okt 2019

  

Nr 13, april 2019

  

Nr 12, okt 2018

 

Nr 11, mars 2018

 

Nr 10, nov 2017       

                                                        

Nr 9, april 2017

 

Nr 8, nov 2016  

Nr 7, april 2016

 

Nr 6, okt 2015  

Nr 5, mars 2015

 

Nr 4, okt 2014  
Nr 3, juni 2014  

Nr 2, febr 2014

 

Nr 1, sept 2013  

-------------------------------------------------------------------------- 

Här kan du hämta hem gamla nummer från 1987-2009 av SmittNytt