Region Östergötland

Smittskyddsblad

Praktiska råd utgivna av Smittskyddsläkarföreningen, för epidemiologisk handläggning av de viktigaste sjukdomarna i smittskyddslagen. Vissa smittskyddsblad finns översatta till andra språk.

Det finns smittskyddsblad på nedanstående sjukdomar,  länk till samtliga smittskyddsblad

Patient- och läkarinformation
Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)
Campylobacterinfektion
Covid-19
Cryptosporidiuminfektion
Difteri
Ebola (ebolavirusinfektion)
EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion
ESBL-bildande bakterier
ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)
Fästingburen hjärninflammation - TBE
Giardiainfektion
Gonorré
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C
Hepatit E
Hiv
HTLV I och II
Hygienråd vid tarmsmitta
Kikhosta
Klamydia och LGV
Legionärssjuka
Listeriainfektion
Meningokockinfektion (invasiv)
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)
Papegojsjuka
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP
Rabies
Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)
Shigellainfektion
Sorkfeber
Syfilis
Tuberkulos
Tularemi (Harpest)
Tyfoid- och paratyfoidfeber(S.typhi och S.paratyphi)
Vankomycinresistenta enterokocker, (VRE)
Yersiniainfektion