Region Östergötland

Statistik och årsrapporter

 

 
   
Årsrapport för 2013 och 2019
: Fr o m 2013 publiceras statistiken för respektive diagnos allt eftersom den är klar. För att se aktuell statistik med kommentarer, var god klicka på blåmarkerad siffra i tabellen nedan under 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019.

   

 

Statistik för Östergötland 2014-2019  

Länk

Nationell Statistik

 Diagnoser

År 2014

 År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

År 2019 

År 
2020
t.o.m.
200630

Atypiska mykobakterier

40

37

45 

44

42

   43     26
Betahemolyserande grp A streptokocker (GAS) (invasiv infektion)

11

 28 

26 

23

45

   44   

    11

Botulism

0

0

0

0

0

 0

0

Brucellos

0

2

1

0

 0 

  1 

0

Campylobacter

329

 413

585

520

399

  318     71
Covid-19

-

-

-

-

-

    -  3238
Cryptosporidium (infektion med)

2

56

79

123

88

  144     26
Denguefeber

5

6

10

6

6

    11      3
Difteri

0

 0

 0

0

  0  

 0 

0

Echinokockinfektion

0

2

 0

4

1

 1 

0

EHEC (Enterohemorragisk E coli)

23

 51

 70 

59

89

   53     22
Entamöba histolytica

1

0

 3 

2

1

    4      1
ESBL
(Extended Spectrum Beta-lactamase)

241

270

 317

319

336

  388

   137

ESBL-carba

2

1

3

3

 

    5

     0

Fågelinfluensa (H5N1)

0

 0

0

0

0

    0      0
Giardia

46

72

82

53

 71 

   72     17
Gonorré

36

 34

 40 

63

53

   62     35
Gula febern

0

0

0

0

 0 

    0      0
Hiv-infektion

7

 15

11 

9

 8 

15 

7

HTLV I el II
(infektion med)

0

 0

1

0

0

0

Haemophilus influenzae (invasiv infektion)

9

 7

 6 

14

8

    8       1
Harpest (Tularemi)

0

 0

 2 

1

 1 

4 

0

Hepatit A

4

2

 1 

6

5

12 

0

Hepatit B

 93

 70

93

56

36

   32     13
Hepatit C

 69

 96

 67 

65

69

   48     17
Hepatit D

3

5

2

2

 3 

    1      0
Hepatit E

0

0

0

0

3

 3 

0

Influensa A(H1N1)pdm09*


 *


*


* 


*


*

 
*


*

Influensa A (övriga)  

*

 * 

*

 * 

*

*

Influensa B  

*

 * 

*

*

*

*

Kikhosta

45

18

21

40

25

   29     17
Klamydiainfektion

1585

 1528

1446 

1356

1422 

 1433    625
Kolera

0

0

0

  0 

    0      0
Legionellainfektion

4

3 

4

7

7

    5      0
Leptospirainfektion

0

0

 0 

0

  0  

0 

1

Listeriainfektion

4

4

 3 

4

4

    5       3
Malaria

11

5

 6 

5

8

    3      0
Meningokockinfektion (invasiv infektion)

1

3

 3 

4

 3 

9

0

MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker)
(infektion med)

94

133

145

159

182

  108     55
Mjältbrand

0

 0

0

0

 0 

    0      0
Mässling

3

3

 0 

0

 1 

0

Papegojsjuka

0

0

0

0

 0 

    0      0
Paratyfoidfeber

 0 

0

0

1

 0 

    0       0
Pest

0

0

0

0

0

    0      0
Pneumokocker med nedsatt känslighet för PcG (infektion med)

4

5

 2 

0

  1  

    1      1
Pneumokockinfektion (invasiv infektion)

59

55

 57 

68

64

   61      33
Polio

 0 

0

0

0

 0 

    0       0
Påssjuka

0

1

2

0

 4 

1 

1

Q-feber

0

 0

 0 

0

  0  

    1      0
Rabies

 0 

 0

 0 

0

 0 

0

Rödahund

0

 0

0

0

 0 

         0

Salmonellainfektion

97

 111

68

94

109

   93      27
SARS

0

0

0

0

  0  

    0      0
Shigellainfektion

 4 

8

9

8

7

   12      5
Sorkfeber
(Nephropathia epidemica)

0

0

0

0

 

0

Stelkramp

2

 0

  0 

0

 0 

0

0

Syfilis

2

 7

 1

1

 5 

    6

     4
TBE
(Viral meningoencefalit)


8

 
5

 
14 


26


17


30 


4

Trikinos

0

0

 0

0

 0 

    0      0
Tuberkulos

26

 52

31

19

23 

   17      2

Tyfoidfeber

2

0

1

0

1

    1      1
VRE(Vancomycinresistenta enterokocker)

7

0

 0

2

 0  

    5      1
Vibrioinfektion
(exkl kolera)

5

3

 

0

5

    4      1
Viral meningoencefalit (utom TBE)

19

 27

 24 

24

25

21 

3

Virala hemorrhagiska febrar       0

0

0

0

    0      0
Yersinia

1 

3

16 

21 

12 

   12      9

* Influensa A(H1N1)pdm09, Influensa A (övriga) och Influensa B.   Statistik baserad på säsong istället för år (t. ex. höst 2018 + vår 2019). Statitiken redovisas i maj 2020 för säsongen 2019-2020.  
Se årsrapporter för åren 2010, 2011 och 2012 nedan.


Paragrafärende 

År 2015

År 2016

År 2017

 År 2018

År 2019 


År
2020 t.o.m.
200630

Giardia

0

 0 

0

 0

0

0

Gonorré

6

 6 

22

 23

12

10

Hepatit B

13

15

12

 8

15

4

Hepatit C

8

3

7

 7

7

2

Hepatit D

0

0

4

 0

1

0

Hiv

23

7

14

 4

24

0

Klamydia

298

418

318

 304

375

161

MRSA

1

0

0

 1 

0

1

Syfilis

3

 0 

0

4

9

3

Tuberkulos

6

12

15

3

1

0

 

Årsrapporter
Årsrapport 2010

Årsrapport 2011

Årsrapport 2012