Region Östergötland

Statistik och årsrapporter

   
Årsrapport för 2013 och 2017
: Fr o m 2013 publiceras statistiken för respektive diagnos allt eftersom den är klar. För att se aktuell statistik med kommentarer, var god klicka på blåmarkerad siffra i tabellen nedan under 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.

   

 

Statistik för Östergötland 2014-2018 

Länk

Nationell Statistik

 Diagnoser

År 2014

 År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

År
2019
t.o.m
190630

Atypiska mykobakterier

40

37

45 

44

42

    25
Betahemolyserande grp A streptokocker (GAS) (invasiv infektion)


11


 28 


26 


23


45

 

    36

Botulism

0

0

0

0

0

0

Brucellos

0

2

1

0

 0 

0

Campylobacter

329

 413

585

520

399

  125
Cryptosporidium (infektion med)


2


 56


79


123


88

    28
Denguefeber

5

6

10

6

6

     8
Difteri

0

 0

 0

0

  0  

0

Echinokockinfektion

0

2

 0

4

1

0

EHEC (Enterohemorragisk E coli)


23

 
51

 
70 


59


89

    25
Entamöba histolytica

1

0

 3 

2

1

     1
ESBL
(Extended Spectrum Beta-lactamase)


241


270

 
317


319


 336

   174

ESBL-carba

2

1

3

3

 

     2

Fågelinfluensa (H5N1)


0

 
0


0


0


0

     0
Giardia

46

72

82

53

 71 

    40
Gonorré

36

 34

 40 

63

53

    36
Gula febern

0

0

0

0

 0 

     0
Hiv-infektion

7

 15

11 

9

 8 

 4

HTLV I el II
(infektion med)

0

 0

1

0

0

 0

Haemophilus influenzae (invasiv infektion)

9

 7

 6 

14

8

     5
Harpest (Tularemi)

0

 0

 2 

1

 1 

0

Hepatit A

4

2

 1 

6

5

2

Hepatit B

 93

 70

93

56

36

    18
Hepatit C

 69

 96

 67 

65

69

    23
Hepatit D

3

5

2

2

 3 

     0
Hepatit E

0

0

0

0

3

 0

Influensa A(H1N1)pdm09*


 *


*


* 


*


*

 
*

Influensa A (övriga)  

*

 * 

*

 * 

*

Influensa B  

*

 * 

*

*

*

Kikhosta


45


18


21


40


25

     9
Klamydiainfektion

1585

 1528

1446 

1356

1422 

  663
Kolera


00


0

 
0
 

     0
Legionellainfektion

4

3 

4

7

7

     5
Leptospirainfektion

0

0

 0 

0

  0  

 0

Listeriainfektion

4

4

 3 

4

4

     2
Malaria

11

5

 6 

5

8

     2
Meningokockinfektion (invasiv infektion)

1

3

 3 

4

 3 

 5

MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker)
(infektion med)

94

133

145

159

182

    51
Mjältbrand

0

 0

0

0

 0 

0

Mässling

3

3

 0 

0

 1 

0

Papegojsjuka

0

0

0

0

 0 

     0
Paratyfoidfeber

 0 

0

0

1

 0 

     0
Pest

0

0

0

0

0

     0
Pneumokocker med nedsatt känslighet för PcG (infektion med)

4

5

 2 

0

  1  

     0
Pneumokockinfektion (invasiv infektion)

59

55

 57 

68

64

   42
Polio

 0 

0

0

0

 0 

0

Påssjuka

0

1

2

0

 4 

1

Q-feber

0

 0

 0 

0

  0  

     0
Rabies

 0 

 0

 0 

0

 0 

0

Rödahund

0

 0

0

0

 0 

Salmonellainfektion

97

 111

68

94

109

    28
SARS

0

0

0

0

  0  

     0
Shigellainfektion

 4 

8

9

8

7

     5
Sorkfeber
(Nephropathia epidemica)


0


 0


 0


0


   

 0

Stelkramp

2

 0

  0 

0

 0 

 0

Syfilis

2

 7

 1

1

 6 

     2
TBE
(Viral meningoencefalit)


8

 
5

 
14 


26


17


 3

Trikinos

0

0

 0

0

 0 

 0

Tuberkulos

26

 52

31

19

23 

     7

Tyfoidfeber

2

0

1

0

1

     0
VRE(Vancomycinresistenta enterokocker)


7


 0

 
0


2


  0  

     1
Vibrioinfektion
(exkl kolera)

5

3

 

0

5

     2
Viral meningoencefalit (utom TBE)

19

 27

 24 

24

25

 5

Virala hemorrhagiska febrar       0

0

0

0

0 

     0
Yersinia

1 

3

16 

21 

12 

     6

* Influensa A(H1N1)pdm09, Influensa A (övriga) och Influensa B.   Statistik baserad på säsong istället för år (t. ex. höst 2017 + vår 2018). Statitiken redovisas i maj 2019 för säsongen 2018-2018.  
Se årsrapporter för åren 2010, 2011 och 2012 nedan.


Paragrafärenden


År 2014


År 2015


År 2016


År 2017

 
År 2018

År 2019 t.o.m. 190630

Giardia

 1

0

 0 

0

 0

0

Gonorré

5

6

 6 

22

 23

6

Hepatit B

17

13

15

12

 8

9

Hepatit C

5

8

3

7

 7

5

Hepatit D

0

0

0

4

 0

0

Hiv

9

23

7

14

 4

18

Klamydia

308

298

418

318

 304

194

MRSA

0

1

0

0

 1 

0

Syfilis

0

3

 0 

0

4

4

Tuberkulos

4

6

12

15

3

1

 

Årsrapporter
Årsrapport 2010

Årsrapport 2011

Årsrapport 2012