Region Östergötland

Statistik och årsrapporter


Årsrapport för 2013 och 2017
: Fr o m 2013 publiceras statistiken för respektive diagnos allt eftersom den är klar. För att se aktuell statistik med kommentarer, var god klicka på blåmarkerad siffra i tabellen nedan under 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.

 

Statistik för Östergötland 2014-2018 

Länk

Nationell Statistik

 Diagnoser

År 2014

 År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

Atypiska mykobakterier

40

37

45 

44

42

Betahemolyserande grp A streptokocker (GAS) (invasiv infektion)

11

 28 

26 

23

45

Botulism

0

0

0

0

0

Brucellos

0

2

1

0

 0 

Campylobacter

329

 413

585

520

399

Cryptosporidium (infektion med)

2

 56

79

123

88

Denguefeber

5

6

10

6

6

Difteri

0

 0

 0

0

  0  

Echinokockinfektion

0

2

 0

4

1

EHEC (Enterohemorragisk E coli)

23

 51

 70 

59

89

Entamöba histolytica

1

0

 3 

2

1

ESBL
(Extended Spectrum Beta-lactamase)


241


270

 
317


319


 336

ESBL-carba

2

1

3

3

 2 

Fågelinfluensa (H5N1)

0

 0

0

0

0

Giardia

46

72

82

53

 71 

Gonorré

36

 34

 40 

63

53

Gula febern

0

0

0

0

 0 

Hiv-infektion

7

 15

11 

9

 8 

HTLV I el II
(infektion med)

0

 0

1

0

0

Haemophilus influenzae (invasiv infektion)

9

 7

 6 

14

8

Harpest (Tularemi)

0

 0

 2 

1

 1 

Hepatit A

4

2

 1 

6

5

Hepatit B

 93

 70

93

56

36

Hepatit C

 69

 96

 67 

65

69

Hepatit D

3

5

2

2

 3 

Hepatit E

0

0

0

0

3

Influensa A(H1N1)pdm09*


 *


*


* 


*

 
 * 

Influensa A (övriga)  

*

 * 

*

 * 

Influensa B  

*

 * 

*

 * 

Kikhosta

45

18

21

40

25

Klamydiainfektion

1585

 1528

1446 

1356

1422 

Kolera

0

0

0

  0 

Legionellainfektion

4

3 

4

7

7

Leptospirainfektion

0

0

 0 

0

  0  

Listeriainfektion

4

4

 3 

4

4

Malaria

11

5

 6 

5

8

Meningokockinfektion (invasiv infektion)

1

3

 3 

4

 3 

MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker)
(infektion med)

94

133

145

159

182

Mjältbrand

0

 0

0

0

 0 

Mässling

3

3

 0 

0

 1 

Papegojsjuka

0

0

0

0

 0 

Paratyfoidfeber

 0 

0

0

1

 0 

Pest

0

0

0

0

0

Pneumokocker med nedsatt känslighet för PcG (infektion med)

4

5

 2 

0

  1  

Pneumokockinfektion (invasiv infektion)

59

55

 57 

68

64

Polio

 0 

0

0

0

 0 

Påssjuka

0

1

2

0

 4 

Q-feber

0

 0

 0 

0

  0  

Rabies

 0 

 0

 0 

0

 0 

Rödahund

0

 0

0

0

 0 

Salmonellainfektion

97

 111

68

94

109

SARS

0

0

0

0

  0  

Shigellainfektion

 4 

8

9

8

7

Sorkfeber
(Nephropathia epidemica)


0


 0


 0


0


  1  

Stelkramp

2

 0

  0 

0

 0 

Syfilis

2

 7

 1

1

 6 

TBE
(Viral meningoencefalit)


8

 
5

 
14 


26


17

Trikinos

0

0

 0

0

 0 

Tuberkulos

26

 52

31

19

23 

Tyfoidfeber

2

0

1

0

1

VRE(Vancomycinresistenta enterokocker)


7


 0

 
0


2


  0  

Vibrioinfektion
(exkl kolera)

5

3

 

0

5

Viral meningoencefalit (utom TBE)

19

 27

 24 

24

25 

Virala hemorrhagiska febrar       0

0

0

0

0 

Yersinia

1 

3

16 

21 

12 

* Influensa A(H1N1)pdm09, Influensa A (övriga) och Influensa B.   Statistik baserad på säsong istället för år (t. ex. höst 2017 + vår 2018). Statitiken redovisas i maj 2019 för säsongen 2018-2018.  
Se årsrapporter för åren 2010, 2011 och 2012 nedan.


Paragrafärenden


År 2014


År 2015


År 2016


År 2017

 
År 2018

Giardia

 1

0

 0 

0

 0

Gonorré

5

6

 6 

22

 23

Hepatit B

17

13

15

12

 8

Hepatit C

5

8

3

7

 7

Hepatit D

0

0

0

4

 0

Hiv

9

23

7

14

 4

Klamydia

308

298

418

318

 304

MRSA

0

1

0

0

 1 

Syfilis

0

3

 0 

0

4

Tuberkulos

4

6

12

15

3

 

Årsrapporter
Årsrapport 2010

Årsrapport 2011

Årsrapport 2012