Landstinget i Östergötland

Vårdhygien i Östergötland


Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Nyheter och aktuellt

[2019-03-11]
PPM-VRI
nu är det snart dags för årets nationella punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner. Datum: 2019-03-20. Läs mer >>

[2019-02-25]
Goda exempel
på VRI-förebyggande arbeten inom regionen.
Presentationer och filmer. Läs mer >>

[2019-01-16]
Slutseminarium Genombrott VRI
Möt 9 VRI-team och förbättringsarbeten den 25 april i Kårhuset (fd. Nationernas hus). Anmäl dig redan nu i Kompetensportalen

[2019-01-08]
Nya utbildningstillfällen i vår för observatörer samt för VRI-team.
Läs mer >>

[2018-10-12]
Slutresultat PPM-VRI september
Läs mer >>

[2018-10-11]
Fortsatt spridning av VRE på svenska sjukhus. Nu senast en spridning på Älvsborgs sjukhus. Var fortsatt frikostig med inskrivningsodlingar av VRE om patienten har vistats på andra sjukhus.

[2018-06-14]
Ny e-utbildning i kampen mot vårdrelaterade infektioner (VRI)
Läs mer >>

[2018-04-19]
Fortsatt smittspridning av VRE till flera sjukhus i landet. Vi uppmanar till liberal provtagning av VRE vid övertagning från andra sjukhus. Läs mer:
Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten >>

 

 

 

 

 

 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:00
Tel. 010-103 10 52

Funktionsbrevlåda

 

______________________

Fråga Vårdhygien Bygg

Har du tankar eller frågor om vårdhygien vid om- eller nybyggnation? Numera hanterar vi dessa via Stöd- och serviceportalen: