Landstinget i Östergötland

Vårdhygien i Östergötland

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Nyheter och aktuellt

[2019-12-09]
Ny uppdaterad broschyr: Hygienregler för Region Östergötland.
För att beställa skicka e-post till vardhygien@regionostergotland.se 

[2019-12-02]
Mätningar inom slutenvården: PPM-VRI den 4 december.
Under 2020 är det två mätningar, dels en nationell den 17 mars och en egen mätning den 20 oktober.
Nyhet! För att ta del av mer kontinuerliga data använd rapporten dashboard strama/vri

[2019-11-19]
Nytt styrande dokument.
Verksamhetsnära tvättstugor >>

[2019-11-18]
Dashboard Strama/VRI
Nu lanserar vi dashboard Strama/VRI - en rapport som med några klick visar hur det ser ut i din verksamhet! Läs mer >>

[2019-11-08]
Åtgärder på ViN efter förhöjda legionellahalter
Läs mer

[2019-09-20]
VRE smittspridning
Det har förekommit en smittöverföring av VRE på USÖ och Karlskoga lasarett med sammanlagt 6 fall. Smittspridningen har skett främst under augusti månad. Smittskydd och vårdhygien i Örebro rekommenderar att VRE-screena alla patienter som vårdats i Region Örebro län från 1/8 och framåt.

[2019-09-18]
Aktuella utbildningar i höst; Calici, VRI-team och observationsstudier. Läs mer >>

 

 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:00
Tel. 010-103 10 52

Funktionsbrevlåda

______________________

Fråga Vårdhygien Bygg

Har du tankar eller frågor om vårdhygien vid om- eller nybyggnation? Numera hanterar vi dessa via Stöd- och serviceportalen: