Landstinget i Östergötland

Vårdhygien i Östergötland

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Nyheter och aktuellt

[2020-03-12]
INSTÄLLD mätning av PPM-VRI 17 mars!
På grund av coronaläget har SKR idag beslutat att ställa in mätningen.

[2020-03-12]
Följ utvecklingen av coronavirus (SARS-CoV-2).
Läs mer här där all information samlas.

[2020-03-09]
Ny omgång av Genombrott VRI i höst.
Start 20 oktober. För mer information och anmälan.

[2020-02-26]
Just nu flera utbrott av Norovirus (calici).
Framför allt är det inom kommunal vård och omsorg men förekommer även inom slutenvården. Smittsamheten är mycket hög och det är viktigt att rätt insatser sätts in omgående. Kontakta Vårdhygien (tel: 31052) om två eller flera patienter/vårdtagare eller personal har insjuknat.
Se dokument Vinterkräksjuka - hygienrekommendationer samt smittspridningsrapport från Medicinkliniken avd 3 ViN.


 

 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:00
Tel. 010-103 10 52

Funktionsbrevlåda

______________________

Fråga Vårdhygien Bygg

Har du tankar eller frågor om vårdhygien vid om- eller nybyggnation? Numera hanterar vi dessa via Stöd- och serviceportalen: