Landstinget i Östergötland

Vårdhygien i Östergötland

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Nyheter och aktuellt


[2019-09-20]
VRE smittspridning
Det har förekommit en smittöverföring av VRE på USÖ och Karlskoga lasarett med sammanlagt 6 fall. Smittspridningen har skett främst under augusti månad. Smittskydd och vårdhygien i Örebro rekommenderar att VRE-screena alla patienter som vårdats i Region Örebro län från 1/8 och framåt.

[2019-09-18]
Aktuella utbildningar i höst; Calici, VRI-team och observationsstudier. Läs mer >>


[2019-05-29]
Fint pris till BRIVA för arbete mot VRI
Priset var för bästa poster på hygiendagarna i Visby 2019.
Läs mer >>

[2019-05-28]
Nytt avtal för mättjänster - kontroll av renrum, operationssalar och/eller annan kontrollerad miljö med Vita Verita AB. Information har spridits via Upphandlingsnytt samt mail till verksamhetschefer för opererande enheter.

[2019-05-17]
Premiär för Utbrottsgrupp i Region Östergötland
I månadsskiftet april/maj drabbades GAVA US av ett utbrott av norovirus. GAVA vidtog tidigt korrekta åtgärder samt kontaktade Smittskydd och vårdhygien.
För första gången användes Utbrottsgrupp för att effektivt vidta relevanta åtgärder för att snabbt avgränsa och bekämpa utbrottet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att utfallet är mycket lyckat. Tack vare det tidiga mötet med rätt personer lyftes problemet till en prioriterad nivå och viktiga beslut kunde fattas tidigt. Se Smittspridningsrapporten från utbrottet.

[2019-05-07]
VRE-utbrott
I dagarna har det offentliggjorts ett Lex Maria ärende. Under våren 2018 var det en VRE-spridning på Nyköpings lasarett. Indexpatienten hade överförts från Stockholm till Nyköping. Utbrottet omfattade 40 personer. Nära 300 deltog i smittspårning. Läs mer >>

 

 

 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:00
Tel. 010-103 10 52

Funktionsbrevlåda

______________________

Fråga Vårdhygien Bygg

Har du tankar eller frågor om vårdhygien vid om- eller nybyggnation? Numera hanterar vi dessa via Stöd- och serviceportalen: