Landstinget i Östergötland

Vårdhygien i Östergötland

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård och kommunal vård och omsorg. Vårt uppdrag är att förhindra smittspridning och att förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom undervisning, rådgivning och konsultstöd stöder vi chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård.

Nyheter och aktuellt

[2021-05-06]
Resultat PPM-VRI våren 2021
Läs mer >>

[2021-02-22]
Här hittar ni samlade kunskapsstöd för vårdhygien som kan användas inom vård och omsorg i alla kommuner och regioner. Läs mer >>
 
[2020-03-12]
Följ utvecklingen av coronavirus (SARS-CoV-2).
Läs mer här där all information samlas.
 

 

Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Regionledningskontoret
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning
08:00-16:00
Tel. 010-103 10 52

Funktionsbrevlåda

______________________

Fråga Vårdhygien Bygg

Har du tankar eller frågor om vårdhygien vid om- eller nybyggnation? Numera hanterar vi dessa via Stöd- och serviceportalen: