Region Östergötland

Handhygiendagen


Handhygiendagen uppmärksammas i hela världen 5/5
Globalt - Nationellt - Lokalt

 

Varför är rena händer så viktigt?

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. God handhygien är också grunden till att motverka spridning av Covid-19 och antibiotikaresistens.

Här nedan har vi samlat material ni kan använda på er arbetsplats.

LOKALT

                                                            
Hygienquiz - frågor och facit

Filmer
Smittan syns inte - bryt smittvägar (4.33 min)
Den osynlige utfordringen del 2 - handsksmitta (2.12 min)

Musikvideo
Smittspridaren (2.07 min)

Boka UV-lampor här för att testa handdesinfektion:
I första hand: Clinicum@regionostergotland.se
US tel: 010-103 73 75
LiM tel: 010-104 82 85
ViN tel: 101-104 16 13

I andra hand: Vardhygien@regionostergotland.se 
Tel: 010-103 10 52

Goda exempel
Läs gärna här om flera goda exempel på VRI-arbeten som verksamheter inom Region Östergötland har gjort.

 

NATIONELLT


Information och material
Folkhälsomyndigheten - Rena händer räddar liv

Film
Basal hygien i vård och omsorg - Handdesinfektion (4.54 min)

 

GLOBALT


Film
CDC, Clean hands Control (1.41 min)

Musikvideo
Don't be the one to pass it on (3.25 min)