Region Östergötland

Handhygiendagen


Handhygiendagen uppmärksammas i hela världen 5/5
Globalt - Nationellt - Lokalt

 

  

 

Varför är rena händer så viktigt?

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. God handhygien är också av mycket stor betydelse för att motverka antibiotikaresistens.


Här nedan har vi samlat material ni kan använda på er arbetsplats.

 

LOKALT

                                                            
Hygienquiz - frågor och facit

Film
Smittan syns inte - bryt smittvägar (4.33 min)
Den osynlige utfordringen del 2 - handsksmitta (2.12 min)

Musikvideo
Smittspridaren (2.07 min)

Boka UV-lampor här:                   

I första hand: Clinicum@regionostergotland.se
US tel: 37375
LiM tel: 48285
ViN tel: 41613

I andra hand: Vardhygien@regionostergotland.se 
Tel: 31052

 

NATIONELLT


Information och material
Folkhälsomyndigheten - Rena händer räddar liv

Film
Basal hygien i vård och omsorg - Handdesinfektion (4.54 min)

 

GLOBALT


Film
CDC, Clean hands Control (1.41 min)

Musikvideo
Don't be the one to pass it on (3.25 min)