Region Östergötland

Handhygiendagen


Handhygiendagen uppmärksammas i hela världen 5/5
Globalt - Nationellt - Lokalt

 

Varför är rena händer så viktigt?

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. God handhygien är också grunden till att motverka spridning av covid-19 och antibiotikaresistens.

Här nedan har vi samlat material ni kan använda på er arbetsplats.

LOKALT

                                                            
Hygienquiz - frågor och facit
12 frågor som berör BHK, smitta och smittspridning fritt att använda som ni önskar. Om ni anordnar någon aktivitet kring detta finns ett begränsat antal priser att tillgå. Hör av er via mail till Martin Zetterlund eller Madeleine Karlsson. Lycka till!

Filmer
Smittan syns inte - bryt smittvägar Film från Region Östergötland (4.33 min)
En film om handdesinfektion Film från Svensk förening för Vårdhygien (1.28 min)
En film om hur du tvättar händerna Film från Svensk förening för Vårdhygien (0.34 min)

Musikvideo
Smittspridaren (2.07 min)

Boka UV-lampor här för att testa handdesinfektion:
I första hand: Clinicum@regionostergotland.se
US tel: 010-103 73 75
LiM tel: 010-104 82 85
ViN tel: 101-104 16 13

I andra hand: Vardhygien@regionostergotland.se 
Tel: 010-103 10 52

Goda exempel
Läs gärna här om flera goda exempel på VRI-arbeten som verksamheter inom Region Östergötland har gjort.

Så här ser det ut hos oss i Region Östergötland
Följsamhet till handdesinfektion

 

NATIONELLT


Information och material
Folkhälsomyndigheten - Rena händer räddar liv

Poster att använda även efter Handhygiendagen:
Folkhälsomyndigheten - Fortsätt tvätta händerna

Film
Basal hygien i vård och omsorg - Handdesinfektion (4.54 min)

 

GLOBALT


WHO
Läs mer 

Film
CDC, Clean hands Control (1.41 min)

Musikvideo
Don't be the one to pass it on (3.25 min)