Region Östergötland

Kommunal vård och omsorg

Smittskydd och vårdhygien
 

Vårdhygien Östergötland är genom avtal verksamma inom alla 13 kommuner i Östergötland med mål att förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner samt förhindra smittspridning.

  Information om coronaviruset för externa vårdgivare
      Här finns även riktlinjer för handläggning av patienter med covid-19 inom kommuner.

 

HANDBOK

    

Vårdhygienisk handbok inom kommunal vård och omsorg i Östergötland Senaste versionen 2021-06-07

 

 

Dokument

Checklista vid vinterkräksjuka

Registreringsblankett vid vinterkräksjuka

Informationsaffisch vid vinterkräksjuka

 

 

VERKTYGSLÅDA
  

 Klicka på lådan så finns material att använda som stöd/hjälp i kommunernas arbete med att höja den vårdhygieniska kunskapen inom vård och omsorg.


SOCIALSTYRELSEN

 

 

Socialstyrelsens föreskrifter om Basal hygien i vård och omsorg

Frågor och svar om basal hygien i kommunal vård och omsorg 

              

 God hygienisk standard

ARBETSMILJÖVERKET

 

 

AFS 2018:4 Smittrisker

   
SVENSKA HALT https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vardhygien-och-vardrelaterade-infektioner/svenska-halt/
SFVH Djur i vården
  BOV 
  Byggenskap och vårdhygien. Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler