Region Östergötland

Styrande dokument

    

A

 

Andningsskydd, munskydd och visir/skyddsglasögon

Länk

Avfall

C

 

Clostridium difficile - hygienrekommendationer

Länk

Creutzfeldt Jakobs sjukdom - hygienrutiner - (SFVH)

D

 

Länk

Dator med tillbehör - hygienrekommendationer

Länk

Diagnoskodning av VRI med tilläggskod Y95.9

 E

 

Endoskopi - hygienriktlinjer (gäller flexibla endoskop med kanaler)

ESBL - hygienrekommendationer

ESBL CARBA - hygienrekommendationer

F

 

Förråd; rengöring och desinfektion

 

Förrådsrutiner för produkter med specificerad renhetsgrad 

H

 

Länk

Hjälpmedel - hygienrekommendationer

Hudbesvär och sår hos medarbetare

Hygienregler för Region Östergötland

I

 

Influensa - hygienrekommendationer

Inredning i vårdlokaler

K

 

Kikhosta - hygienrekommendationer

L

 

Länk

Legionella - rekommendationer för att undvika tillväxt

Leksaker

M

 
Meningokockinfektion; hygienrekommendationer

MERS CoV:  (Folkhälsomyndigheten)

MRSA - Methicillinresistenta Staphylococcus aureus - hygienrekommendationer

Multiresistenta bakterier (MRB); screeningodlingar patienter

Multiresistenta bakterier (MRB); screeningodlingar personal
    Munskydd, andningsskydd och visir/skyddsglasögon

Mässling - hygienrekommendationer
O  

Observationsformulär med manual

P

 

Perifer venkateter (PVK) - hygienaspekter

R

 
RS-virus - hygienrekommendationer

S

 

Självskattningsformulär med manual

Skabb - hygienrekommendationer 

Stickskada (risk för blodsmitta)

Städ- och desinfektionsschema

T

 

Länk

Tuberkulos - hygienrekommendationer 

Länk

Tvätthantering

U

 

Länk

Urinvägskateterisering  (Urol. klin.)

V

 

Vattkoppor/generaliserad bältros - hygienrekommendationer
Verksamhetsnära tvättstugor

Vinterkräksjuka - hygienrekommendationer

VRE - hygienrekommendationer

VRI-strategi för Region Östergötland

Vårdbädden; rengöring
Vårdhygienisk egenkontroll slutenvård

Vårdhygienisk egenkontroll öppenvård

Vägglöss, hygienrekommendationer