Region Östergötland

Utbildningar

  

Observatörsutbildning


Målgrupp:
Hygienobservatörer 

Beskrivning: Utbildning för nya hygienobservatörer eller hygienobservatörer som behöver repetition i egenkontrollen av följsamhet till de Basala hygienrutinerna och klädregler. 

Datum och platser:

2020-04-14    Kl. 13.30-16.00    ViN: Lokal Ask/Embla i Vin-gården 

2020-04-15    Kl. 13.30-16.00    LiM: Lokal Linden

2020-04-16    Kl. 13.30-16.00    US: Lokal Fasanen, Hälsans hus ingång 15 plan 10

Utbildningarna är inställda på grund av rådande situation med coronavirus. Ev. blir det nya tillfällen under hösten.