Region Östergötland

Utbildningar

VRI-team Grundutbildning steg 1


Målgrupp:
VRI-team

Obligatoriska förkunskaper: E-utbildning VRI, se i menyn till vänster.

Beskrivning:
Som medlem i ett VRI-team utgör du en viktig roll i din kliniks VRI-förebyggande arbete. Under utbildningstillfället kommer du få evidensbaserade kunskaper som hjälper dig att förstå, förklara och motivera dina kollegor till ett infektionspreventivt arbete. Frågan kring hur en vårdrelaterad infektion uppstår kommer belysas ur olika perspektiv. 

Utbildningsform: Lärarledd föreläsning 2,5 tim inkl. fika

Datum och platser:
2019-11-07   kl. 13.30-16.00   ViN: Hällkistan B    Inställd
2019-11-14   kl. 13.30-16.00   US:  Valeriana
2019-11-20   kl. 13.30-16.00   LiM: Eken

Anmälan för interna deltagare >>

Anmälan för externa deltagare >> 

  

Observationsstudier 


Målgrupp:
Hygienobservatörer 

Beskrivning: Utbildning för nya hygienobservatörer eller hygienobservatörer som behöver repetition i egenkontrollen av följsamhet till de Basala hygienrutinerna och klädregler. 

Datum och platser:
2019-12-03    kl. 13.30-16.00    US:  Dolomit
2019-12-04    kl. 13.30-16.00    ViN: Pilspetsen A+B
2019-12-05    kl. 13.30-16.00    LiM: Linden 

Anmälan för interna deltagare >>

Anmälan för externa deltagare >>

 

Calici och säsongsinfluensa


Målgrupp: Vårdpersonal

Beskrivning: Grundläggande utbildning om calici (vinterkräksjuka) och säsongsinfluensa

Datum och platser: 

Vi återkommer med tider under 2020