Landstinget i Östergötland

Tillsammans mot VRI

Idag upptas mer än var tionde säng av en patient med en vårdrelaterade infektion, vilket är oacceptabelt. 

Varje enskild medarbetare och extern entreprenör har ansvar och kunskap för att kunna arbeta VRI-förebyggande så att vi alla tillsammans kan nå målet att halvera förekomsten av VRI.

Klicka på bilden för att läsa mer om de ingående delarna i processen. Delarna är klickbara. 


Kontakt


 

Martin Zetterlund
Processledare VRI
Tel: 010-103 15 79

Dokument


  Strategidokument RÖ

  WHO - Guidelines 

Länkar


  Folkhälsomyndigheten
  SKL
  Socialstyrelsen
  CDC
  WHO
  StoppaVRI.nu