Landstinget i Östergötland

Så här ska vi arbeta

En person som söker vård i Östergötland möter ofta många människor i vår organisation. Det är inte ovanligt att patienter har många vårdkontakter och därmed också är i många olika lokaler och använder mycket utrustning och material. Det betyder att det ställer krav på inte bara vårdpersonal utan alla som kommer i kontakt med "vårdflödet".

Vad kan vi göra för att minska förekomst av VRI?

Ledning och kultur

Undvikbara VRI ska vara oacceptabla och möjliga att förebygga.

Kompetens 

Medarbetare ska tidigt förvärva grundläggande kunskap och upprätthålla denna för att kunna arbeta VRI-förebyggande.

Riskbedömning

Riskfaktorer för VRI ska identifieras och åtgärdas så tidigt som möjligt. Patienter ska vårdas på enheter med rätt medicinsk specialitet och kompetens.

Patientens medverkan

Patienter och anhöriga ska vara informerade och ges möjlighet att själva förebygga VRI.

Städning, lokaler och utrustning

Patienter ska vårdas i rena lokaler som inte utgör risk för smitta.

Vård ska bedrivas i lokaler med god vårdhygienisk standard.

Medicintekniska produkter och utrustning i patientvård ska uppfylla vårdhygieniska krav.

 

 

 

 

 

 

Kontakt 


 

Martin Zetterlund
Processledare VRI
Tel: 010-103 15 79

Dokument


  Vision och mål med VRI
  Tillsammans mot VRI
  Kartläggning i RÖ 2015

Länkar


  VRI-team - en central roll

  Ny e-utbildning VRI