Landstinget i Östergötland

Vad är en vårdrelaterad infektion VRI?

VRI är en förkortning av vårdrelaterad infektion. Det betyder att patienter som söker vård eller tar emot vård i sitt hem eller boende får en infektion. Exempel är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. 

Det kan vara flera orsaker till VRI och riskfaktorer som kirurgi, kateter i urinvägarna eller blodbanan ökar risken att drabbas.

Hur kan vi förebygga? Vi vet att hygien är viktigt. Rena händer, följa anvisningar och rutiner såväl som att patienter får rätt näring, munvård och aktivitet.

Vet du vilka VRI som är vanligast där du jobbar?

 

Definition av VRI

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning.

(Källs: Socialstyrelsens termbank)

 

 

 

 

 

Kontakt


 

Martin Zetterlund
Processledare VRI
Tel: 010-103 15 79

Dokument


Beställ musmatta och lathund med
VRI-definition eller annat material

Länkar


  Folkhälsomyndigheten
  SKL- åtgärdspaket
  Socialstyrelsen
  CDC
  WHO