Landstinget i Östergötland

Goda exempel


Här samlar vi goda exempel från våra verksamheter

 

Hygienronder och smarta påminnelser - att hålla i resultaten
MEGA-kliniken, US 

Att arbeta i VRI-team - motorn i det förebyggande arbetet
IVA, ViN >>

Se risker och förebygga pneumonier
Kirurgen, ViN >>

Arbete för att motverka protesinfektioner, Håkan Ledin
Aleris Motala

Förbättringsarbete att motverka PVK relaterad VRI
Medicinkliniken Motala

Minskning av kateterrelaterade infektioner i livets slutskede
LAH-kliniken ViN


FILMER FRÅN VRI-INSPIRATIONSDAGEN 2018 

 

Identifiera risker för vårdrelaterade infektioner, Marie Stenlund, Kirurgiska kliniken US


KAD-projektet, Ines Pais och Andreas Meunier, Ortopedkliniken US

"Rosa faran" - Riktlinjer och praktisk användning av PVK, Erika Forsell, Pauline Forsberg och Ulrika Nilsson, Kardiologen US

 

 

 

 

Kontakt


 

Martin Zetterlund
Processledare VRI
Tel: 010-103 15 79

Dokument

Att förebygga vårdrelaterade infektioner
   

 

Länkar

Tre åtgärdspaket, SKR

Minska risken för VRI, SoS