Landstinget i Östergötland

En del av patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhetsstrategin i Region Östergötland är tydlig: Inga undvikbara vårdskador i Hälso- och sjukvården. I mål beskrivs också att Hälso- och sjukvården skall genomsyras av en stark patientsäkerhetskultur.
Vad betyder det fär arbetet mot VRI?

Vi vet att av alla vårdskador som sker i Sverige varje år, utgörs en tredjedel av vårdrelaterade infektioner.
Detta betyder att arbetet med att minska VRI i allra högsta grad har med patientens säkerhet att göra.

Att arbeta med att förebygga; se risker innan en vårdrelaterad infektion blir ett faktum måste därför ske. Det kan man göra på många olika sätt. En metod är Gröna korset, ett sätt att se risker varje dag i vården.

 

Artikel: Gröna korset gör oss mer riskmedvetna 

 

 

 

 

 

Kontakt


 

Martin Zetterlund
Processledare VRI
Tel: 010-103 15 79

Dokument

 

Patientsäkerhetsstrategi 
VRI - en tredjedel av vårdskadorna

  

Länkar

 

Patientsäkerhetsåret 2018
Patientsäkerhet
SKL