Landstinget i Östergötland

Mäta, analysera och följa upp

Varför ska vi mäta?

En förutsättning för att få mer kunskap om hur stort ett problem är eller motivera förändringsarbete är att kunna mäta. Nästa steg är att analysera utifrån de olika mätningarna:

 • Vilka VRI har vi?
 • Vilka riskfaktorer finns?
 • Vilka processer kan vi titta på och förändra?


Olika mätmetoder

Vi mäter VRI på olika sätt för att komplettera så vi får en helhet.

 • Punktprevalensmätningar (PPM) mäter på en given dag hur det ser ut just då. PPM-VRI 3 ggr 2018 och 4 gånger 2019. (Vissa centrum har mätningar varje månad i egen regi.)
 • Observationsstudier följer vi varje månad för att ta reda på hur väl vi följer de basala kläd- och hygienreglerna. PPM-BHK: mätning en gång/år. Utifrån våra månadsmätningar tar vi ut data och lämnar till SKL.
 • Vårdhygienisk egenkontroll
  Ett sätt för verksamheten att kontrollera att hygienregler och vårdhygieniska rutiner följs i syfte att förebygga VRI.
 • Infektionsverktyget är ett nationellt verktyg kopplat till vårt journalsystem. Den ger löpande kunskap om antibiotikaanvändning och VRI för att kunna följa upp.
 • Diagnoskodning Y95.9 är en metod för att genom kodning få ut data på VRI. Även klinikspecifika VRI kan tas ut. 
 • Mikrobiologiska data: sammanställningar av ex. sår och blododlingar kan ge mycket kunskap om bakterier och styrning av behandling.


Resultat på mätningar

Klicka på länkarna till höger för resultat samt för att läsa mer.