Landstinget i Östergötland

Smittskydd Östergötland

Smittskydd i Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. 

Influensasäsong 2017-2018

[2018-02-16]
Influensaläget i Östergötland, v 6 2018

[2017-10-16]
Uppdaterad riktlinje, Influensavaccination, säsong 2017-2018

Information från Folkhälsomyndigheten

Influensavaccination av gravida, rekommendation

Vaccination av gravida mot influensa, kunskapsöversikt

Nyheter


[2018-02-05]
Uppdaterat styrande dokument "Kontrollprov vid tarmsmitta"

Dokumentet är en guide för sjukvården vad gäller uppföljning/provtagning vid smittsamma tarminfektioner.

[2018-01-03]
Mässling
De aktuella utbrotten av mässling i Göteborg och Stockholm har lett till ett ökat antal frågor även till sjukvården i Östergötland kring vaccination. För mer information i ämnet, se Folkhälsomyndigheten.

Nyhetsarkiv  ->->->


Postadress
Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2
581 85 Linköping 

Besöksadress
Gasverksgränd 2

Telefonrådgivning kontorstid kl 08:00-16:30
Tel: 010-103 08 64
(Reservation för enstaka dagar. Läkare i beredskap nås via växeln tel.nr 010-103 000).

Fax
010-103 73 80

E-post funktionsbrevlåda:
smittskyddsenheten@
regionostergotland.se


Verksamhetschef
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21
E-post: britt.akerlind@
regionostergotland.se