Region Östergötland

Vaccination

Vaccination är en av de mest effektiva och kostnadseffektiva medicinska insatser som finns.  

Vaccination innebär att man tillför kroppen delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet i försvagad form. Om man senare blir utsatt för smitta är kroppens immunförsvar aktiverat och kan oskadliggöra smittämnet innan sjukdomen bryter ut.

Säkerhet och effekt är väl dokumenterade för alla vacciner som används i allmänna och riktade vaccinationsprogram. Socialstyrelsen bedömer att riskerna med de olika sjukdomarna är betydligt högre än riskerna med själva vaccinationen.