Region Östergötland

Medarbetare på Smittskydd

 

Telefonrådgivning

Tel:
0101030864

E-post:
smittskyddsenheten@regionostergotland.se

Britt Åkerlind
Smittskyddsläkare,
Verksamhetschef

Tel:
0101037321

E-post:
britt.akerlind@regionostergotland.se

Magnus Roberg
Hygienöverläkare,
Bitr. verksamhetschef

Tel:
0101042198

E-post:

magnus.roberg@regionostergotland.se

Karin Festin
Specialistläkare

Tel:
0101032019

E-post:
karin.festin@regionostergotland.se

Anna Byléhn
Enhetschef

Tel:
0101037806

E-post:
anna.bylehn@regionostergotland.se

Eva Lundmark
Smittskyddssjuksköterska

Tel:
0101031679

E-post:
eva.lundmark@regionostergotland.se

Lena Svensson
Smittskyddssjuksköterska

Tel:
0101033497

E-post:
lena.m.svensson@regionostergotland.se

Boo Jarhall
Smittskyddssjuksköterska

Tel:
0101037082

E-post:

boo.jarhall@regionostergotland.se

Maria Nilsson
Smittskyddsadministratör

Tel:
0101037081

E-post:
maria.le.nilsson@regionostergotland.se