Landstinget i Östergötland

Vårdhygien Östergötland

 

Vi arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal. Målet är att förhindra smittspridning inom vården så att infektionerna blir så få som möjligt.
 
God och säker vård
Med undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper Vårdhygien vårdens chefer, medarbetare och studenter att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård. 

Vårdhygien är en länsövergripande resurs för sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, kommuner samt andra samarbetspartners inom regionen t.ex. byggprojekt och upphandlingar.
 
Se filmen: Tillsammans bryter vi smittvägarna

Film

Aktuella utbrott

[2018-01-05]
Mässling: utbrotten i Göteborg och Stockholm har lett till ökat antal frågor även till sjukvården i Östergötland. För mer information läs nyheten på Lisa samt den nyligen uppdaterade riktlinjen: Mässling - hygienrekommendationer.

Nyheter

[2018-01-05]
Riktlinjen: Mässling - hygienrekommendationer är uppdaterad  

[2017-12-22]
Nytt övergripande dokument "VRI-strategi för Region Östergötland" ute nu.

[2017-11-13]
Nytt nummer av Nytt om smitta ute nu, nr 10

[2017-09-21]
Studentarbete: Öka följsamhet till riktlinje för handhygien på Neonatal IVA

[2017-09-11]
Vårdhygienska byggärenden direkt i Stöd- och serviceportalen
Läs mer >>


     


 

 

Kontaktuppgifter

 

Funktionsbrevlåda > > >Hygiensjuksköterska:
010-103 10 52
Kontorstid 08.00-16.00
(Reservation för ändringar)


Adress:

Smittskydd och vårdhygien
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Gasverksgränd 2 
581 85 LinköpingVerksamhetschef
Britt Åkerlind
Tel: 010-103 73 21 

 

Bitr. verksamhetschef/
hygienläkare
 
Magnus Roberg
Tel: 010-104 21 98


Fråga Vårdhygien Bygg

Har du tankar eller frågor om vårdhygien vid om- eller nybyggnation? Numera hanterar vi dessa via Stöd- och serviceportalen: