Landstinget i Östergötland

Tillsammans mot VRI


Idag upptas mer än var tionde säng med VRI, vilket är oacceptabelt. Nu ska vi tillsammans vända trenden med start under Patientsäkerhetsåret 2018!

Varje enskild medarbetare och extern entreprenör har ansvar och kunskap för att kunna arbeta VRI-förebyggande så att vi alla tillsammans kan nå målet att halvera förekomsten av VRI till år 2020.

Läs mer i det nya dokumentet:
"VRI-strategi för Region Östergötland" >>  

Vad är VRI?
En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning (Socialstyrelsens termbank).

 

 

Kontaktperson

Martin Zetterlund
Processledare VRI
Tel: 010-103 15 79