Landstinget i Östergötland

Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Verksamhetsutveckling Vård och Hälsa - Banner

Verksamhetsutveckling vård och hälsa är Region Östergötlands övergripande kunskaps- och kompetensstöd inom verksamhetsutveckling och folkhälsa.

VVH arbetar för att uppnå Region Östergötlands vision:
Region Östergötland – drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet
Attraktivitet • Handlingskraft • Goda livsvillkor

VVH stödjer Region Östergötlands verksamheter och dess samarbetspartners genom att bland annat ge ett samordnat verksamhetsstöd och erbjuda värdeskapande, innovativa och effektiva tjänster som kommer så väl medborgare som patienter till gagn.

VVH initierar och deltar i nya satsningar, utvecklar samt utvärderar metoder och verktyg. Vi bevakar, tillvaratar och sprider forskningsresultat. Genom nätverksbyggande och omvärldsbevakning såväl inom regionen, universitetet, sydöstra sjukvårdsregionen som nationellt och internationellt arbetar vi för kunskapsöverföring och lärande. Vi bidrar även till kompetensutveckling av medarbetare inom kommunerna.

VVH bidrar till verksamhetsutveckling inom folkhälsa, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, kvalitets- och processutveckling, informatik, statistik, patientsäkerhet och omvårdnad.

Kontakt

 

Porträtt 

Maria Elgstrand
Verksamhetschef,
Verksamhetsutveckling
vård och hälsa
Tel: 010-103 06 49

Postadress
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Region Östergötland
Gasverksgränd 2
581 85  Linköping

Besöksadress
Gasverksgränd 2
Plan 2 och 4

Receptionens öppettider
Mån - tor: 08.00 - 16.30
Fre: 08.00 - 15.30 
Receptionen finns på plan 2.

Kontakta receptionen via mail

Uppdrag- och prioriteringsrådet

För att registrera en ny uppdragsförfrågan klicka på denna länk.