Landstinget i Östergötland

Verksamhetsutveckling vård och hälsa

Verksamhetsutveckling vård och hälsa är Region Östergötlands övergripande kunskaps- och kompetensstöd inom verksamhetsutveckling och folkhälsa.

Verksamhetsområdet bidrar till Region Östergötlands arbete med folkhälsa och verksamhetsutveckling genom

  • kunskap inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete
  • kunskap om hur samhälls-, miljö- och individfaktorer påverkar invånarnas hälsa och bidrar till en mer jämlik hälsa och en hållbar regionutveckling
  • initiering/utveckling och förvaltning av modeller, metoder och verktyg inom verksamhetsutvecklingsområdet.

Verksamhetsutveckling vård och hälsa omvärldsbevakar inom verksamhetsutveckling och folkhälsa och initierar, i diskussion med uppdragsgivare, såväl utveckling av nya modeller, metoder och verktyg som utvärdering av befintliga för utfasning. 

Kontakt

 

Postadress
Verksamhetsutveckling vård och hälsa
Region Östergötland
Gasverksgränd 2
581 85  Linköping

Besöksadress
Gasverksgränd 2
Plan 2 och 4

Receptionens öppettider

Receptionen finner du som besökare på plan 2.

Öppettider:

Måndag - torsdag: 08.00 - 16.30

Fredag: 08.00 - 15.30 

 

 


Maria Elgstrand
Verksamhetschef
Tel: 010-103 06 49