Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande

Ett av uppdragen för Verksamhetsutveckling vård och hälsa är att på strategisk nivå analysera och utveckla hälsoområdet. Med hälsoområdet menas frågor som rör folkhälsa, inklusive samhällsodontologi, samt det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården, tandvården och länet. Grunduppdraget består i att driva och ansvara för vissa aktiviteter, och att bidra med kunskaper, kompetens och stöd i andra. 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), som i sin tur är en del i det internationella nätverket Health promoting hospitals and health services. HFS-nätverkets verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning.

I samband med medlemskapet i HFS-nätverket bildades Region Östergötlands hälsoråd och hälsoprocessledare tillsattes. Hälsorådet har som huvudsakligt syfte att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning.

Hälsoprocessledarna arbetar både på strategisk och verksamhetsnära nivå, med målet att integrera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården. Hälsoprocessledarna är resurs- och stödfunktion till samtliga centrum inom hälso- och sjukvården, men har också ett befolkningsinriktat perspektiv.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller idéer kring det hälsofrämjande och/eller sjukdomsförebyggande arbetet i regionen.   

 



 

Kontakt


Maria Elgstrand
Verksamhetschef 

 


Linda Karlsson
Hälsoprocessledare
Tel. 010-103 16 03

 


Elin Glad
Hälsoprocessledare
Tel. 010-104 22 42