Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande

Ett av uppdragen för Folkhälso- och statistikenheten (tidigare en del av Verksamhetsutveckling vård och hälsa) är att på strategisk nivå analysera och utveckla hälsoområdet. Det innefattar frågor som rör folkhälsa, inklusive samhällsodontologi, samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i hälso- och sjukvården, tandvården och länet.

Vi driver och ansvarar för vissa aktiviteter och bidrar med kunskaper, kompetens och stöd i andra. 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Region Östergötland är sedan 2005 medlem i Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), vars verksamhetsidé är att gemensamt driva utvecklingen av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för patienter, medarbetare och befolkning. 

Hälsoråd och hälsoprocessledare

I samband med att Region Östergötland gick med i HFS-nätverket bildades Region Östergötlands hälsoråd och hälsoprocessledare tillsattes.

Hälsorådet har som huvudsakligt syfte att identifiera, stödja och förankra utvecklingsstrategier inom de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiven för patient och befolkning. 

Hälsoprocessledarna arbetar både på strategisk och verksamhetsnära nivå, med målet att integrera det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården. Hälsoprocessledarna är resurs- och stödfunktion till samtliga centrum inom hälso- och sjukvården, men har också ett befolkningsinriktat perspektiv. 

  

Kontakt


Maria Elgstrand
Verksamhetschef
Folkhälso- och statistikenheten (FSE) 

 


Linda Karlsson
Hälsoprocessledare
Tel. 010-103 16 03

 


Elin Glad
Hälsoprocessledare
Tel. 010-104 22 42