Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande

Ett av uppdragen för Verksamhetsutveckling vård och hälsa är att på strategisk nivå analysera och utveckla hälsoområdet.

Med hälsoområdet menas frågor som rör folkhälsa, inklusive samhällsodontologi, samt det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården, tandvården och länet.

Grunduppdraget består i att driva och ansvara för vissa aktiviteter, och att bidra med kunskaper, kompetens och stöd i andra.

  


 
 

Kontakt


Maria Elgstrand
Verksamhetschef