Landstinget i Östergötland

FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FYSS är en evidensbaserad handbok som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. FYSS 2017 ges ut av Läkartidningens Förlag på uppdrag av YFA (Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet) och finns att beställa på Läkartidningens hemsida. FYSS har utkommit i tidigare utgåvor, mer information finns via FYSS hemsida.
 
Kunskapssammanställningen FYSS är i första hand ett hjälpmedel för medarbetare inom hälso- och sjukvården vid förskrivning av FaR (Fysisk aktivitet på recept). Mer information om metoden FaR finns att läsa i läroboken "FaR® Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet". Du hittar boken på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

 

Kontakt


Katarina Åsberg
Folkhälsovetare
Tel. 010-103 08 84