Landstinget i Östergötland

Fluoridanalys av dricksvatten

Varför gör vi fluoridanalyser av dricksvatten?

  • För hög fluoridhalt i dricksvattnet kan ge skador på tändernas emalj.
  • För låg fluoridhalt i dricksvattnet ger dåligt skydd mot karies.

I dagligt tal använder man ordet fluor när vi egentligen menar fluorid. Fluor är ett grundämne i gasform och förekommer inte i naturen i ren form. Fluor förenar sig lätt med andra grundämnen och då bildas ett salt, vilket benämns fluorid. Fluoridskador på tänderna kan man i sina lättare former se som obetydliga vita fläckar, men i svårare fall visar de sig som missfärgningar och gropar i emaljen. Barnets permanenta tänder börjar att mineraliseras redan vid födelsen. Det är därför viktigt att Du som har egen brunn kontrollerar vattnets innehåll av fluorid redan under barnets första levnadsår.

Kontakta distriktsköterskan på Barnavårdscentralen eller tandvården för att få hjälp med remiss för fluoridanalys. Länk till remissblankett (pdf)

Nu finns möjlighet att registrera remisserna direkt i Eurofins webshop. Använd kampanjkoden Fluorid2016. Analysen är kostnadsfri för beställare inom vården. 

Bedömningsgrunder för vatten i privata brunnar med avseende på fluoridhalt (Fluoridhalten mätes i milligram per liter (ppm))
0,0 - 0,7 ppm Vattnet har låg halt av fluoridjoner och därmed en obetydlig kariesförebyggande effekt.
0,8 - 1,2 ppm Vattnet har en idealisk kariesförebyggande effekt.
1,3 – 1,5 ppm Vattnet har en kariesförebyggande effekt. Risk för mineraliseringsstörningar om vattnet konsumeras under barnets första halvår.
1,6 – 3,0 ppm Vattnet har en kariesförebyggande effekt. Risk för mineraliseringsstörningar om vattnet ges till barn under 1,5 år.
3,1– 4,0 ppm Vattnet har en kariesförebyggande effekt. Risk för mineraliseringsstörningar om vattnet ges till barn under tre år.
4,1 – 5,9 ppm Vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under sju år. Risk för minneraliseringsstörningar.
Från och med 6,0 ppm Vattnet har en så hög fluoridhalt att det är otjänligt till dryck och matlagning.
Fluoridhalter i länets kommunala vattentäkter år 2019 (pdf)

 

 

 

 

Kontakt

 


Berit Mastrovito
Samhällsodontolog
Tel. 010-103 70 79


Information till medborgare

Varför gör vi analys av ert dricksvatten? (pdf)

Information till medarbetare

Fluoridanalys av dricksvatten (pdf)