Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande vårdmiljö

Vårdmiljöns betydelse för inneliggande patienter, anhöriga och medarbetare har studerats i relativt stor omfattning under de senaste decennierna.

Många studier visar på snabbare läkning och vårdförlopp i en miljö som är stimulerande. Roger Ulrich är en världsledande forskare inom området Evidence Based Design, vars forskning har gett stora avtryck när det gäller bevisen för positiva effekter av en hälsofrämjande vårdmiljö. Inte minst påpekar man naturens läkande kraft.

Helheten i utformningen är mycket viktigt och en hälsofrämjande vårdmiljö ger tillsammans med ett hälsofrämjande bemötande, bättre förutsättningar för tillfrisknande, välbefinnande och bättre hälsa. Positiv distraktion och livsbejakande impulser kan vara speciellt viktiga i en sjukdomssituation. En hälsofrämjande vårdmiljö bidrar också till en positiv arbetsmiljö för medarbetarna och kan även bidra till en säkrare vård.

Inom Region Östergötland pågår stora om- och nybyggnationer. En ny riktlinje har utarbetats, där den hälsofrämjande vårdmiljöaspekten lyft fram.

Ny forskning vid Göteborgs universitet, visar på sjukhusmiljöns betydelse för återhämtning och rehabilitering. 
Region Jönköpings län arbetar med hälsofrämjande vårdmiljö. Läs mer om deras och andras arbete.

Nationellt nätverk 
Landstinget i Östergötland ingick 2005 som medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Under hösten 2012 bildades temagruppen Hälsofrämjande vårdmiljöer där Verksamhetsutveckling för vård och hälsa är representerad. Läs mer på HFS:s hemsida

 
 

Kontakt


Anna Moberg
Tel. 010-103 03 41


 


INaturum- rullgardiner med naturmotiv.
Rapport om ett Lite bättre hela tiden-projekt som gjordes på THIVA, US under hösten/vintern 2013/14.

 Vårdmiljö