Landstinget i Östergötland

Hälsofrämjande vårdmiljö

Vårdmiljöns betydelse för inneliggande patienter, anhöriga och medarbetare har studerats i relativt stor omfattning under de senaste decennierna.

Många studier visar på snabbare läkning och vårdförlopp i en miljö som är stimulerande. Roger Ulrich är en världsledande forskare inom området Evidence Based Design, vars forskning har gett stora avtryck när det gäller bevisen för positiva effekter av en hälsofrämjande vårdmiljö. Inte minst påpekar man naturens läkande kraft.

Helheten i utformningen är mycket viktigt och en hälsofrämjande vårdmiljö ger tillsammans med ett hälsofrämjande bemötande, bättre förutsättningar för tillfrisknande, välbefinnande och bättre hälsa. Positiv distraktion och livsbejakande impulser kan vara speciellt viktiga i en sjukdomssituation. En hälsofrämjande vårdmiljö bidrar också till en positiv arbetsmiljö för medarbetarna och kan även bidra till en säkrare vård.

Region Östergötland har tagit fram en riktlinje som betonar vikten av hälsofrämjande vårdmiljöer.

Nationellt nätverk 
Region Östergötland är medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sedan 2005. Under hösten 2012 bildades temagruppen Hälsofrämjande vårdmiljö.  

 

 
 

Kontakt


Maria Linderström
Verksamhetsutvecklare
Tel. 010-103 77 11

 

Rapport

INaturum- rullgardiner med naturmotiv

 Vårdmiljö