Landstinget i Östergötland

Hälsosamtal

Hälsosamtal är hälso- och sjukvårdens satsning på hälsoundersökningar med tillhörande samtal om hälsa. Målet med satsningen är att främja hälsa och förebygga sjukdom, särskilt hjärt- kärlsjukdom.

Hälsosamtalet görs utifrån en så kallad Hälsokurva och är ett tillfälle för deltagaren att få en bild av sin hälsa och stöd i att förbättra den.

Hälsosamtal erbjuds till ett slumpvis urval av kvinnor och män i åldrarna 40, 50, 60 och 70 år, som är listade på de vårdcentraler som väljer att arbeta med Hälsosamtal.

Deltagandet är helt frivilligt och kostar 200 kronor. Om frikort finns är det kostnadsfritt.


Hur går Hälsosamtalet till?

Hälsosamtalet genomförs på den vårdcentral där deltagaren är listad. Ungefär en vecka innan hälsosamtalet ska deltagaren besöka laboratoriet på sin vårdcentral för provtagning (fastande) av kolesterol och blodsocker. Vid provtagningen får deltagaren med sig frågeformuläret Frågor inför hälsosamtalet, som ska fyllas i och tas med till hälsosamtalet.

Själva hälsosamtalet tar ungefär en timme och utförs av en specialutbildad hälso- och sjukvårdsmedarbetare. Under hälsosamtalet mäts deltagarens blodtryck, midje- och stussmått, längd och vikt. Deltagaren får också fylla i två frågeformulär om motions- respektive matvanor.

Resultaten av mätningarna och provsvaren redovisas tillsammans med svaren från frågeformulären på en Hälsokurva. Hälsokurvan ger en bild av olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan och används som utgångspunkt vid samtalet om deltagarens hälsa. Hälsokurvan är framtagen av distriktsläkare, med. dr Hans Lingfors, Region Jönköpings län.   

Kontakt


OBS!
Du som har fått en inbjudan till Hälsosamtal ska i första hand kontakta din vårdcentral. Du kan läsa mer om Hälsosamtal på 1177 Vårdguiden.


Funktionsbrevlåda:
halsosamtal@
regionostergotland.se


Anna Kappling
Koordinator Hälsosamtal
Tel. 010-103 41 66

Maria Elgstrand
Verksamhetschef