Landstinget i Östergötland

Att arbeta med Hälsosamtal

Hälsosamtal utförs i primärvården som en satsning för att främja hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen, framförallt hjärt- kärlsjukdom. Hälsosamtal erbjuds till åldersgrupperna 40, 50, 60 och 70 år. Möjligheten att arbeta med Hälsosamtal är ett frivilligt åtagande för vårdcentralerna, som bjuder in deltagare utifrån kapacitet. Läs mer om vad som krävs av vårdcentralen i dokumentet Åtagande för vårdcentraler som vill arbeta med Hälsosamtal

Manual, verktyg samt information på andra språk

I manualen för genomförande av Hälsosamtal i Region Östergötland hittar du bland annat information om inbjudningsförfarandet samt hur registreringen i Cosmic går till. Via manualen kan du nå olika verktyg för beteendeförändring samt informationsblad om Hälsosamtal på sex olika språk (arabiska, engelska, franska, persiska, somaliska, och tigrinja). Informationsbladet finns även på svenska.  

Metodpärm för Hälsokurvan

Information om hur Hälsokurvan ska fyllas i hittar du i metodpärmen för Hälsokurvan. Pärmen delas ut till alla deltagare på grundutbildningen i Jönköping. Region Jönköpings län har mer information om utbildningen på sin hemsida >>>

Om du saknar metodpärm eller vill beställa fler/nyare version gör du det genom att mejla till Lisbeth Johansson på Region Jönköpings län. En pärm kostar 300 kronor.

Beställning av material

Material i form av enkäter, kuvert och klisteretiketter beställs genom att mejla till halsosamtal@regionostergotland.se Tänk på att mejla i god tid innan ert material är slut och att ange hur många av varje enkät/kuvert ni önskar.  

Mer läsning

I våra rapporter nedan kan du läsa mer om hur Region Östergötland har bedrivit arbetet med hälsosamtal genom åren. 

Hälsosamtal i Region Östergötland 2012-2015 
Bilaga 2 - Hälsosamtal i Region Östergötland 2012-2015
Verksamhetschefers tankar om Hälsosamtal
Hälsoundersökningar och hälsosamtal 2012-2013
Vetenskapligt underlag och ekonomisk utvärdering

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) har mer information om riktade hälsosamtal på sin webbsida >>>

 

 

 


 

 

Kontakt

Mejla gärna vår funktionsbrevlåda

 Anna Kappling
Koordinator Hälsosamtal
Tel. 010-103 41 66

Maria Elgstrand
Verksamhetschef

Vårdcentralsprofiler 2019

VC-profil Östergötland
VC-profil västra länsdelen
VC-profil centrala länsdelen
VC-profil östra länsdelen