Landstinget i Östergötland

Komplementär- och integrativ medicin

Höstskog

  

Aktuellt

 

Projekt som fått medel,  KIPPen 2021, meddelas strax innan jul 2020.

 

 

Stöd att få inom Region Östergötland

För att kunna tillgängliggöra fler av de komplementärmedicinska behandlingsmetoderna till patienter inom regionen, erbjuder Region Östergötland olika former av stöd till vårdande verksamheter:

 • Omvärldsbevakning
  Vi presenterar relevant forskning inom Komplementärmedicin
 • Nätverk för integrativ hälso- och sjukvård
  Syftet med nätverket är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte och kunna utveckla en mer integrativ hälso- och sjukvård i Region Östergötland.
 • Stöd i att prova och utvärdera komplementära metoder

  Den sk KIPPen, Komplementär Integrativ ProjektPott.

   

 

Kontakt

 

För att få veta mer om det stöd du kan få av Region Östergötland gällande användning av komplementärmedicin, välkommen att kontakta:


Lotta Hedlin

Verksamhetsutvecklare

Folkhälso- och statistikenheten

Tel. 070-216 60 92