Landstinget i Östergötland

Komplementär- och alternativmedicinska metoder

Par som utför yoga 

 

     
 

Aktuellt

 
  

2019-10-25 Save the date - onsdagen den 11 mars 2020 blir det presentation av KIPPen 2019, mer info och inbjudan kommer i början av nästa år!

 

 

Slutsvar Komplementär och alternativ medicin och vård, SOU 2019:28 

RGRM evidensbaserat! Läs mer

Disputation om hästen som terapeut, läs mer här

Smärta och komplementära metoder, läs här

Fibromyalgi och mindfulness, läs mer här

 
     

 

Stöd att få inom Region Östergötland

För att kunna tillgängliggöra fler av de komplementärmedicinska behandlingsmetoderna till patienter inom regionen, erbjuder Region Östergötland olika former av stöd till vårdande verksamheter:

 • Kunskapsstöd
  Med jämna mellanrum anordnas utbildningar, föreläsningar och workshops om komplementära metoder.
 • Omvärldsbevakning
  Vi presenterar relevant forskning inom Komplementärmedicin
 • Nätverk för integrativ hälso- och sjukvård
  Syftet med nätverket är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte och kunna utveckla en mer integrativ hälso- och sjukvård i Region Östergötland.
 • Stöd i att prova och utvärdera komplementära metoder

  Den sk KIPPen, Komplementär Integrativ ProjektPott.

   

 

Kontakt

 

För att få veta mer om det stöd du kan få av Region Östergötland gällande användning av komplementärmedicin, välkommen att kontakta:


Lotta Hedlin
Tel. 070-216 60 92