Landstinget i Östergötland

KAM-metoder inom Region Östergötland idag

         Häst  

De metoder som används inom regionen idag är till exempel akupunktur, taktil beröringsmassage, musikterapi, MediYoga, hund- och hästterapi och mindfulness.

I de generella villkoren för leverantörer inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland står bland annat att vårdleverantören skall:

  • Ge förebyggande behandling och erbjuda stöd till sundare levnadsvanor för att lätta sjukdomsbörda och en förbättrad hälsa
  • Identifiera patienter och grupper med ökad risk för att utveckla ohälsa och erbjuda tidiga insatser
  • Stärka det friska och utveckla individens egenkraft och förmåga till läkning
  • Ha kunskap om och en öppenhet inför komplementärmedicinska metoder

Som ett komplement till vård och behandling erbjuds även kulturaktiviteter i konceptet Må bra med kultur, som vilar på evidensen om kopplingen mellan kultur och hälsa.