Landstinget i Östergötland

Nätverket för komplementär- och integrativ medicin

Äldre man och kvinna som utför taichi 

 

Välkommen att gå med i Region Östergötlands nätverk!

Syftet med nätverket är att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att gemensamt kunna utveckla en mer integrativ hälso- och sjukvård i Region Östergötland. 

I nätverket finns 137 medlemmar inom 30 olika yrken.

Har du intresse för komplementärmedicinska metoder och integrativ vård?

  • Vill du utveckla din verksamhets användning av komplementära metoder?
  • Vill du knyta kontakter med andra?


Anmäl dig till Lotta Hedlin om du vill vara med i nätverket.