Landstinget i Östergötland

Komplementär och Integrativ Projekt Pott

Den sk KIPPen syftar till att bidra till utvecklingen av en mer integrativ hälso- och sjukvård där konventionell vård och behandling kombineras med kunskap hämtad från komplementära metoder, för att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Kunskap om och öppenhet inför komplementärmedicinska metoder, är inskrivet i de generella avtalsvillkoren för verksamheter inom Region Östergötland (RÖ). I avsnittet sjukdomsförebyggande insatser framgår att vårdleverantören skall stärka det friska och utveckla individens egenkraft och förmåga till läkning samt ha kunskap om och skall vara öppen för komplementärmedicinska metoder.

Med komplementärmedicinska metoder avses sådana som i dag inte är helt integrerade i den konventionella vården men där evidensläget ändå pekar på positiva effekter. 

KIPPen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland samt privata vårdgivare med avtal med Region Östergötland. Ansökan ska vara godkänd av verksamhetschef.

KIPPen är till för att prova och utvärdera komplementära metoder i den kliniska verksamheten. Projektet ska följa Region Östergötlands ramar gällande etik och upphandling. 

Inkomna ansökningar granskas av en tvärvetenskaplig referensgrupp på VVH. Särskild vikt läggs vid projektets grad av:

  • Hälsofrämjande perspektiv
  • Nytänkande
  • Förmodad patientnytta
  • Projektets möjligheter till utvärdering
  • Implementering

Obligatoriskt resultatseminarium sker på våren, liksom ekonomisk redovisning och utvärdering.

                       Bergs slussar 

Kontakt


Lotta Hedlin
Tel. 070-216 60 92