Landstinget i Östergötland

KIPPen 2019

Fyra projekt redovisades den 11 mars 2020, då vi var ca 40 personer med KAM-intresse som samlades. Det blev en givande dag med presentationer och samtal, där vi även fick information och fick prova på TeleYoga. 

Inbjudan och program KIPPen 2019

Presentationerna syns i högra spalten.

 

 

KIPPen 2020

Tre projekt har fått beviljat medel:

Projektnamn

Kontaktperson

Sökt medel (kr)

Beviljat medel (kr)

Medicinsk yoga för tidigare intensivvårdspatienter

Lotti Orvelius

205 356

205 356

Kroppsbaserade metoder för stressreducering – barngrupper

Helena Asplund Carlqvist

84 514

84 514

MediYoga, mindfulness och sömnhygien vid lindrig sömnstörning

Jessica Sedig

150 712

60 130