Landstinget i Östergötland

Det här är KAM och integrativ medicin

Yogaövning Trädgårdsarbete

 

Komplementär- och alternativmedicinska metoder (KAM)

Det är hälso- och sjukvårdsrelaterade metoder som helt eller delvis tillämpas utanför hälso- och sjukvården. Flera metoder finns även inom hälso- och sjukvården såsom t ex akupunktur, MediYoga och Mindfulness.

Integrativ vård

Integrering av KAMmetoder i hälso- och sjukvården, således praktisk tillämpning, med de metoder som hälso- och sjukvården redan använder. 

Helhetsperspektiv

Inom KAM betonas helhetsperspektivet där människans fysiska, emotionella, mentala och andliga sidor är lika viktiga och ses som en enhet. Fokus ligger på

  • Individualiserad behandling
  • kontinuitet, samma behandlare
  • Egenvård
  • Främjandet av individens självläkningspotential
  • Förebyggandet av sjukdom

Varför behövs kunskap om komplementärmedicin?

Medarbetarna inom  hälso- och sjukvården behöver ha grundläggande kunskap om komplementärmedicin för att kunna stötta och informera patienter och närstående till att vara delaktiga i sin vård och hälsa.

Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det viktigt att personalen vågar fråga patienterna om eventuell KAM-användning. Naturläkemedel och kosttillskott kan interagera med farmakologiska preparat och leda till biverkningar och komplikationer.