Landstinget i Östergötland

Kultur och hälsa

Kultur och hälsa

Det finns vetenskapligt stöd för att kulturupplevelser kan ha starka samband med förbättrad hälsa och positiva processer i kroppen. Kulturaktiviteter kan vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling.

Fortsatt satsning

Region Östergötland fortsätter sitt arbete med kultur som ett verktyg i det hälsofrämjande arbetet, som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsnämndens avtal med Centrum för verksamhetsstöd och utveckling 2018. Samverkan är en central aspekt och arbetet pågår för att hitta och stärka bryggorna mellan hälso- och sjukvården, kulturaktörer, forskare och andra intressenter inom området.

Den definition för kultur som används i arbetet är Folkhälsomyndighetens: Kultur är skapande och konstnärliga intryck och innefattar även natur och miljö.  

Vill du veta mer?

Den kulturella hjärnan samlas kunskap om hur kultur och miljö påverkar vår hjärna och därmed hälsa, välbefinnande och lärande.

Kontakt

 
Allmänna frågor, innehåll och genomförande:

Maria Linderström
Tel: 010-103 77 11