Landstinget i Östergötland

Det här är på gång

På den här sidan lägger vi ut aktuell information kring kultur och hälsa.

Kulturrådet kartlägger området

Kulturrådet har fått regeringens uppdrag att göra en nationell översyn av hur det strategiska arbetet med att utveckla samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. Rapporten ska redovisas till Kulturdepartementet och Socialdepartementet.

Översynen ska ge en bild av hur kunskapsutbyte och samverkan bedrivs och kan vidareutvecklas mellan lokala, regionala och nationella aktörer.

Uppdraget omfattar kulturens roll i det förebyggande folkhälsoarbetet, främjande av psykisk hälsa samt kulturens roll inom hälso- och sjukvården.

Här finns mer information om uppdraget.