Landstinget i Östergötland

Må bra med kultur

Akrylmålningar

Målgruppen för Må bra med kultur är patienter med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, oro eller smärta som varit i kontakt med kurator, sjukgymnast,  arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal.

Må bra med kultur är ett komplement till den traditionella hälso- och sjukvården, som en del av patientens rehabiliteringskedja eller som förebyggande för sjukskrivning. Aktiviteterna är prestationsfria och lustfyllda. De sker i samverkan med kulturaktörer och finns inom områdena dans, konst/skapande, litteratur, hantverk och natur/trädgård.

Patienter erbjuds att delta i Må bra med kultur-aktiviter på fyra orter i länet; Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.

Må bra med kultur erbjuder också ett ungdomsspår med dans för tjejer i högstadiet och gymnasiet, se vidare under Program och information unga.

Information om våren 2020

Må bra med kultur går nu in i en upphandlingsprocess. Själva upphandlingen kommer att ske under våren 2020. Med anledning av det kommer Må bra med kultur-aktiviteterna att pausas under våren och återkomma igen till hösten 2020. Höstens program med tillhörande möjlighet att anmäla patienter presenteras i början på juni.


Kvinna som dansar


Blandar färg

Händer som klipper rosor 

  

Må bra med kultur

 

Kontakt

Allmänna frågor, innehåll och genomförande:

Maria Linderström
Tel. 010-103 77 11

Sofie Westerberg
Tel. 010-103 63 61

Anmälningar:

Lotta Hedlin
Tel: 070-216 60 92

  

Må bra med kultur i korthet

Radioinslag i P4 Östergötland om Må bra med kultur