Landstinget i Östergötland

Må bra med kultur och natur

Akrylmålningar

Målgruppen för Må bra med kultur och natur är patienter med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, oro eller smärta som varit i kontakt med kurator, fysioterapeut/sjukgymnast,  arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal.

Må bra med kultur och natur är ett komplement till den traditionella hälso- och sjukvården, som en del av patientens rehabiliteringskedja eller som förebyggande för sjukskrivning. Aktiviteterna är prestationsfria och lustfyllda. De sker i samverkan med kulturaktörer och finns inom områdena dans, konst/skapande, litteratur, hantverk och natur/trädgård.

Patienter erbjuds att delta i Må bra med kultur och natur-aktiviter på tre orter i länet; Linköping, Norrköping och Motala. Program och orter kommer variera och förändras, uppdatering sker successivt.

Må bra med kultur och natur erbjuder också ett ungdomsspår med dans för ungdomar i högstadiet och gymnasiet, se vidare under Program och information unga.

Information om Må bra med Kultur och natur 2021

Planeringen för Må bra med Kultur och natur är igång efter en upphandlingsprocess och särskilda förutsättningar som råder under pandemin. Skådebanan i Östergötland tar över de operativa och administrativa delarna, enligt avtal med Region Östergötland. Uppdraget löper på två år från maj 2021.

Skådebanans roll är att se till att identifiera och koppla på kulturaktörer för programsättning och aktiviteter, se till att ledare genomför Region Östergötlands utbildning och administrera grupperna. Det är också Skådebanan som kommer ta emot anmälningar från hälso-och sjukvården och elevhälsa/ungdomshälsa.

Kriterierna för uppdraget är desamma som hittills för Må Bra med Kultur med skillnaden att regionen förtydligar det innehåll av natur som funnits med i kulturbegreppet och som fortsatt ska utvecklas. Både nya och gamla aktörer välkomnas för framtida aktiviteter, där det blir ett stegvis arbete att skapa verksamheten.


Kvinna som dansar


Blandar färg

Händer som klipper rosor 

  

 

Kontakt

Övergripande och strategiska frågor: 
Maria Linderström
Tel: 010-103 77 11

Administrativa frågor: 
Lotta Hedlin
Tel: 070-216 60 92

Operativa frågor (t ex frågor kring anmälan till aktivitet): 

Sara Bjerkeby, Verksamhetsledare
Skådebanan i Östergötland 

Tel. 070-667 16 01

Mejl: info@skadebanan.nu

  

Må bra med kultur i korthet

Radioinslag i P4 Östergötland om Må bra med kultur