Landstinget i Östergötland

Må bra med kultur

Akrylmålningar

Målgruppen för Må bra med kultur är patienter med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, oro eller smärta som varit i kontakt med kurator, sjukgymnast,  arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal.

Må bra med kultur är ett komplement till den traditionella hälso- och sjukvården, som en del av patientens rehabiliteringskedja eller som förebyggande för sjukskrivning. Aktiviteterna är prestationsfria och lustfyllda. De sker i samverkan med kulturaktörer och finns inom områdena dans, konst/skapande, litteratur, hantverk och natur/trädgård.

Patienter erbjuds att delta i Må bra med kultur-aktiviter på fyra orter i länet; Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.

Må bra med kultur erbjuder också ett ungdomsspår med dans för tjejer i högstadiet och gymnasiet, se vidare under Program och information unga.

Information om 2020

Må bra med kultur går nu in i en upphandlingsprocess. Själva upphandlingen kommer att ske under 2020. Med anledning av det kommer Må bra med kultur-aktiviteterna att pausas under året. Nytt program med tillhörande möjlighet att anmäla patienter presenteras så fort upphandlingen är klar.


Kvinna som dansar


Blandar färg

Händer som klipper rosor 

  

Må bra med kultur

 

Kontakt

Allmänna frågor, innehåll och genomförande:

Maria Linderström
Tel: 010-103 77 11

Anmälningar:

Lotta Hedlin
Tel: 070-216 60 92

  

Må bra med kultur i korthet

Radioinslag i P4 Östergötland om Må bra med kultur