Landstinget i Östergötland

Dans för patienter med Parkinsondiagnos

Må bra med tango för personer med en Parkinson

Under hösten 2016 genomfördes en första omgång Må bra med tango i Norrköping. Aktiviteten riktar sig till personer med Parkinsondiagnos. Dansen bygger på improvisation med vissa enkla grundsteg - man skapar sin egen dans utifrån sin förmåga och hur man tolkar musiken. Deltagarna använder den rörelseförmåga de har och paret hjälps åt med balansen.

Under 2019 gör aktiviteten ett uppehåll. Under uppehållet kommer aktiviteten att utvärderas som en grund för den fortsatta planeringen.  


Dansande par
Här kan du se en kort film från Må bra med tango i Norrköping