Landstinget i Östergötland

Dans för patienter med Parkinsondiagnos

Må bra med tango för personer med en Parkinson

Under hösten 2016 genomfördes en första omgång Må bra med tango i Norrköping. Aktiviteten riktar sig till personer med Parkinsondiagnos. Dansen bygger på improvisation med vissa enkla grundsteg - man skapar sin egen dans utifrån sin förmåga och hur man tolkar musiken. Deltagarna använder den rörelseförmåga de har och paret hjälps åt med balansen. Aktiviteten utvärderas och responsen ligger till grund för fortsatt planering.  


Dansande par


Citat från deltagare:

 ”Vi har båda trivts bra med Anitas tangomedicin, bara glada biverkningar.”
”Dansa tango fick vi lära,
så våra partners kommer nära.
Glatt och trevligt att prova på,
och nya vänner få.”
Här kan du se en kort film från Må bra med tango i Norrköping