Landstinget i Östergötland

Information till kulturaktörer

Hälso- och sjukvården i Region Östergötland samverkar med kulturaktörer i länet för kultur som komplement till vård och behandling. Satsningen går under namnet Må bra med kultur.

Målgruppen för Må bra med kultur är patienter med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, oro eller smärta som varit i kontakt med kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut eller annan behandlande vårdpersonal. Aktiviteterna är specifikt anpassade för målgruppen och inriktas mot områdena skapande, sång, litteratur, dans natur och trädgård.

Nu finns även en satsning på ungdomar inom Må bra med kultur.

Kulturaktörerna som har uppdrag inom Må bra med kultur genomgår en kvalitetsgranskning för aktivitetens innehåll och genomförande. 2016 genomförde Region Östergötland en upphandling och tecknade avtal med ett antal aktörer. Avtalen löper fram till 2018 med möjlighet till två års förlängning.

Följande krävs av samtliga kulturaktörer:

  • Inneha F-skattesedel (institutioner, bildningsförbund och fria aktörer)
  • Ha ett ordinarie utbud eller programverksamhet
  • Deltagarna ska ha möjlighet att kunna fortsätta med aktiviteten på något sätt
  • Geografisk tillgänglighet, att målgruppen ska kunna ta sig till aktiviteten via kollektivtrafik
  • Kunna tillgodose handikappanpassning
  • Aktiviteten ska äga rum i Östergötland
  • Uppdragstagaren ska tillhandahålla lokal där aktiviteten kan utföras

Ny upphandling för aktiviteter är tänkt att ske under hösten 2019.

Kontaktuppgifter:

Driftsfrågor (frågor kopplade till tjänsten):

Maria Linderström, e-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se, telefon: 010-103 77 11

Avtals- och upphandlingsfrågor:

Karl Sunnermalm, e-post: Karl.sunnermalm@regionostergotland.se, telefon: 010-103 71 96

 

 

 

Inbjudan till leverantörspresentationer

Region Östergötland avser att upphandla en kulturförmedlare inom konceptet Må bra med kultur. Med anledning av detta bjuder vi inför upphandlingen in till leverantörspresentationer. Läs vidare här för mer information.