Landstinget i Östergötland

Det här är på gång

På den här sidan lägger vi ut aktuell information kring Må bra med kultur.

Utveckling av Må bra med kultur unga

Under hösten 2017 genomfördes en extra utvärdering av Må bra med kultur för ungdomar. Ett antal frågor om metoden och målgruppen skickades ut till aktuella elev- och ungdomshälsor. Utifrån svaren har aktivitetsstart för ungdomsaktiviteterna senarelagts för att fler ska få möjlighet att delta. Likaså har programmet från och med hösten 2018 utökats med nya aktiviteter i skapande, dessa aktiviteter är för både pojkar och flickor. 

Fortbildningar för kulturaktörer

Under 2018 gjordes en extra satsning på kulturaktörerna i Må bra med kultur. Det genomfördes fortbildningar och certifieringar av Må bra med kultur-ledare med syfte att stärka kompetensen i kunskapsområdet kultur och hälsa. Tanken var också att förtydliga de specifika kvaliteter som Må bra med kultur representerar.

Sommaraktivitet

Må bra med kultur erbjöd under 2017 och 2018 sommaraktiviteter i skapande. Då dessa aktiviteter har fått god respons erbjuds sommaraktiviteter även 2019. Precis som i övriga aktiviteter går det bra att anmäla patienter oavsett deras bostadsort.