Landstinget i Östergötland

Program och information unga

Må bra med kultur - kulturupplevelser som en del i en läkningsprocess

Region Östergötland och kulturaktörer i länet samverkar för att erbjuda högstadie- och gymnasieungdomar med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, smärta och oro en möjlighet till kulturaktiviteter.

Må bra med kultur är ett verktyg för Dig i ditt möte med ungdomar som ett komplement till övriga insatser. Personal inom elevhälsan och ungdomsmottagningen/ungdomshälsan samt alla behandlande vårdprofessioner kan anmäla ungdomar.

Syftet med ungdomsspåret inom Må bra med kultur är att ta vara på erfarenheter från tidigare projekt riktade till unga i Östergötland, Skapa för själen (2010-2012) och Dansprojektet (2014), och ge unga chansen att uppleva kulturens positiva verkan på hälsan. Tjejer skattar sin hälsa lägre, upplever oftare stress och oro, sover sämre och är mindre självsäkra än killar. Forskning från Örebro universitet med dans för unga tjejer visar goda resultat (läs mer under Rapporter och utvärderingar).

Må bra med kultur är ett komplement till vård och behandling. Aktivitetens syfte är att vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, det är inte en traditionell kurs.

 • Ungdomar tar ett eget hälsobeslut, ges chans att utvecklas i en ny roll och ingå en ny gemenskap. 
 • Rutiner som ingår i hälso- och sjukvård följer inte per automatik med; exempelvis rätt till sjukresor, tolk, högkostnadskort.
 • Kulturaktören som leder aktiviteten har kompetens för kulturämnet och bemötandet, däremot krävs inte medicinsk utbildning.
 • De flesta lokaler är handikappanpassade. Bifoga uppgift i anmälan om deltagaren har rullstol.
 • Ledaren har ansvaret för att ha överblicken för gruppaktiviteten, vilket innebär att den inte kan assistera deltagaren utanför grupplokalen. Om deltagaren har behov av assistent/ledsagare i sin vardag behövs detta även här.
 • Verksamhetsutveckling Vård och Hälsa administrerar anmälningar, samordnar grupperna och följer upp verksamheten för kvalitetskontroll, utvärdering och utveckling av metoden, medan den behandlande vårdpersonalen, elevhälsa/ungdomshälsa har ansvaret för det behov av stöd som ungdomen kan behöva utifrån vård och behandling parallellt med deltagandet i aktiviteten.
 • Det är viktigt att deltagare ska kunna ha kontakt med dig som stödperson under hela aktivitetsserien.
 • Det är den behandlande vårdpersonalen, elevhälsa/ungdomshälsa som har kompetensen att avgöra om ungdomen kan tillgodogöra sig aktiviteten. Aktiviteten innebär att kunna delta i en grupp tillsammans med andra, genomföra både praktiska övningar och reflektionsmoment, vilka kan ske både individuellt och i grupp.

Så här gör du:

 • Du som är ungdomens behandlande vårdkontakt eller kontaktperson på elevhälsa/ungdomshälsa delar ut information om aktiviteter till ungdomen.
 • Informationen du kan dela ut till ungdomar innehåller aktiviteter på flera orter i länet. Obs! Viktigt att du har läst hela dokumentet ”Till dig som möter ungdomar” under information innan du anmäler ungdomen.
 • Om ungdomen önskar delta fyller du i uppgifterna i anmälningsformuläret.
 • För att kunna anmälas till aktivitet behöver ungdomen/vårdnadshavaren godkänna att hens kontaktuppgifter sparas och skickas till kulturaktören som anordnar aktiviteten, det görs i anmälningsformuläret.
 • Du får en bekräftelse på anmälan. Ungdomen får ett brev från Verksamhetsutveckling vård och hälsa ett par veckor före aktivitetsstart. Om gruppen är fulltecknad meddelas du som ungdomens kontaktperson. 
 • Ungdomar som har deltagit kan anmälas igen, men kan få stå tillbaka för nya deltagare. Det finns ett begränsat antal platser.

 

Kontakt

Allmänna frågor, innehåll och genomförande:

Maria Linderström
Tel. 010-103 77 11

Sofie Westerberg
Tel. 010-103 63 61

Anmälningar:

Kjerstin Strandh
Tel. 010-103 14 34
 

Program

Program unga hösten 2019

 

Information

Till dig som möter ungdomar