Landstinget i Östergötland

Program och information vuxna

Må bra med kultur - kulturupplevelser som en del i en vård- och läkningsprocess

Region Östergötland och kulturaktörer i länet samverkar för att erbjuda patienter med ohälsa såsom stressrelaterade besvär, smärta och oro en möjlighet till kulturaktiviteter.

Må bra med kultur är ett verktyg för Dig i ditt möte med patienter som ett komplement till övriga insatser. Alla behandlande vårdprofessioner kan anmäla patienter.

 • Må bra med kultur är ett komplement till vård och behandling, som en del av patientens rehabiliteringskedja eller som förebyggande för sjukskrivning. Det är en hälsofrämjande aktivitet där patienten byter roll till deltagare.
  Rutiner som ingår i hälso- och sjukvård följer inte per automatik med patienten; exempelvis rätt till sjukresor, tolk, högkostnadskort.
 • Kulturaktören som leder aktiviteten har kompetens för kulturämnet och bemötandet, däremot krävs inte medicinsk utbildning.
 • De flesta lokaler är handikappanpassade. Bifoga uppgift i anmälan om deltagaren har rullstol.
 • Ledaren har ansvaret för att ha överblicken för gruppaktiviteten, vilket innebär att den inte kan assistera deltagaren utanför grupplokalen. Om deltagaren har behov av assistent/ledsagare i sin vardag behövs detta även här.
 • Verksamhetsutveckling Vård och Hälsa administrerar anmälningar, samordnar grupperna och följer upp verksamheten för kvalitetskontroll, utvärdering och utveckling av metoden, medan den behandlande vårdpersonalen har ansvaret för det behov av stöd som patienten kan behöva utifrån vård och behandling parallellt med deltagandet i aktiviteten.
 • Det är viktigt att deltagare ska kunna ha kontakt med dig som stödperson under hela aktivitetsserien.
 • Det är den behandlande vårdpersonalen som har kompetensen att avgöra om patienten kan tillgodogöra sig aktiviteten.  Aktiviteten innebär att kunna delta i en grupp tillsammans med andra, genomföra både praktiska övningar och reflektionsmoment, vilka kan ske både individuellt och i grupp.

Så här gör du:

 • Du som är patientens behandlande vårdkontakt delar ut information om aktiviteter till patient. Informationen du kan dela ut till patienterna innehåller aktiviteter på flera orter i länet. Obs! Viktigt att du har läst hela dokumentet ”Till dig som möter patient” under information innan du anmäler patient.
 • Om patienten önskar delta fyller du i uppgifterna i anmälningsformuläret.
 • För att kunna anmälas till aktivitet behöver patienten godkänna att hens kontaktuppgifter sparas och skickas till kulturaktören som anordnar aktiviteten, det görs i anmälningsformuläret.
 • Du får en bekräftelse på anmälan. Patienten får ett brev från Verksamhetsutveckling vård och hälsa ett par veckor före aktivitetsstart. Om gruppen är fulltecknad meddelas du som patientens behandlande vårdkontakt och du får då möjlighet att diskutera alternativ aktivitet med patienten. 
 • Patienter som har deltagit kan anmälas igen, men kan få stå tillbaka för nya deltagare. Det finns ett begränsat antal platser.

 

 Kontakt

 
Allmänna frågor, innehåll och genomförande:

Maria Linderström   
Tel. 010-103 77 11

Sofie Westerberg
Tel. 010-103 63 61

Anmälningar:

Kjerstin Strandh
Tel. 010-103 14 34


Program


Må bra med kultur hösten 2019

Programöversikt hösten 2019

 

Information


Till dig som möter patienter hösten 2019