Landstinget i Östergötland

Nätverket kultur och hälsa

Det nationella nätverket kultur och hälsa bildades ursprungligen som en effekt av forskningsprogrammet Kultur i vården/Vården som kultur, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och Stockholms läns museum.

Nätverket är ett forum för ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter för yrkesverksamma inom området. Gruppen träffas årligen på olika platser i Sverige.

Nätverkets mål är att öka kunskapen om vad kultur i vården kan innebära för enskilda människor och för samhället i stort. Nätverket vill bland annat stimulera till samverkan mellan olika företrädare inom utbildnings- och kultursektorn, hälso- och sjukvårdsektorn samt inom kommunernas vård och omsorg.

Region Östergötland är aktiv deltagare i nätverket.