Landstinget i Östergötland

Rapporter

Här samlar vi rapporter som handlar om eller berör området kultur och hälsa.

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing är en brittisk rapport från juli 2017 som slår fast de tydliga samband som finns mellan kultur och förbättrad hälsa.

Vändpunkt - förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Rapport om kartläggning av kultur del 1.

Vändpunkt - förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Rapport om kartläggning av kultur del 2.

Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa är en artikel i Läkartidningen om forskning från Örebro universitet.

Nationell översyn kultur och hälsa, samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur- och hälsoområdet. Statens kulturråd gjorde under 2018 en nationell översyn av området kultur och hälsa och hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län.

Naturbaserad rehabilitering och naturunderstödda aktiviteter - evidens och lokala tillämpningar. Förstudierapport.