Landstinget i Östergötland

Skapa för själen

Inom området Kultur och hälsa har Region Östergötland (dåvarande Landstinget) tillsammans med Hemslöjden i Östergötland genomfört ett stresshanteringsprojekt för unga tjejer. Syftet med Skapa för själen var att prova en metod för att arbeta med kultur ur ett folkhälsoperspektiv och specifikt handens arbete (slöjd).

Träffarna är avslutade och det finns en studiehandledning: ”Att motverka stress med handens arbete och medveten närvaro i nuet”. Studiehandledningen ska kunna leda till att metoden sprids, till exempel genom studieförbund och andra intresserade.

Under våren 2013 gjorde en student vid Linköpings universitet en studie om hur slöjd kan användas inom hälsofrämjande verksamhet, där var Skapa för själen fallstudien. Arbetet resulterade i magisteruppsatsen ”Som vilken syjunta som helst eller hälsofrämjande verksamhet”.