Landstinget i Östergötland

Med hjärtat

en satsning för bättre hälsa i östra ÖstergötlandSatsningen Med Hjärtat är ett för länet unikt samarbete över verksamhetsgränser för att minska hjärt- och kärlsjukdomar i östra Östergötland. Initiativtagare är Region Östergötland tillsammans med kommunerna Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.


Tillsammans med näringsliv, föreningar, studieförbund och övriga organisationer vill kommunerna och Region Östergötland göra en kraftsamling för ge invånarna en bättre hälsa.

Som underlag för satsningen har en förstudie genomförts med syftet att kartlägga nämnda verksamheters strukturer, samverkansformer och pågående interventioner som har bäring på folkhälsa och hjärt- och kärlprevention.

På denna sida kan du följa utvecklingen av arbetet i Med Hjärtat. Här kommer aktiviteter och spännande samarbetsformer att beskrivas under resans gång. Har du synpunkter, kreativa idéer och förslag kring Med hjärtat finns kontaktuppgifter till höger på sidan.

Deltagande kommuner

Finspångs kommun
www.finspang.se

Norrköpings kommun
www.norrkoping.se

Söderköpings kommun
www.soderkoping.se

Valdemarsviks kommun
www.valdemarsvik.se