Landstinget i Östergötland

Kunskap och stöd

Frivilligorganisationer


RFSL Linköping

 • Finns i Linköping och Norrköping
 • Newscomers-projekt, HBTQ-flyktingars rätt att stanna i Sverige
 • Caféverksamhet för unga HBTQ
 • Linköpings regnsbågsvecka (finns på Facebook)
 • RFSL-rådgivningen i Östergötland

 RFSU Östergötland

 • Riktar sig till hela Östergötland men finns också RFSU Linköpings universitet - Ligga med Liu
 • Informatörsverksamhet kring sexuell hälsa, erbjuder föreläsningar, informerar och delar ut kondomer på t.ex. skolor eller vid festivaler

Noaks ark Östergötland

 • Erbjuder snabbtest för hiv i Linköping och Norrköping
 • Caféverksamhet i Norrköping
 • Socialt stöd och nätverk, gruppverksamhet och enskilda samtal
 • Sommaraktiviteter, t.ex. resa till Kolmården, Stockholm m.m.
 • Sprider kunskap om att leva med HIV och vara närstående

Kamratföreningen Oasen

 • Alla människor med utländsk bakgrund som drabbat av HIV, hepatiter, och eller andra STI
 • Erbjuder kontakt, information och kunskap genom social samvaro och kamratskap samt stödverksamhet
 • Hivtest och information om HIV
 • Erbjuder stöd på svenska, engelska eller franska


Dokument, rapporter och mer läsning

Sammanfattning av Guttmacher-Lancet-kommissionens rapport (Folkhälsomyndigheten 2018)

Underlag till nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (Socialstyrelsen 2014)

1177 Vårdguiden finns mer information om sex och relationer.

På hemsidan We are survivors finns filmer och information om hiv som riktar sig till nyanlända. Materialet finns på flera olika språk.

 

Filmer


Region Östergötlands filmer om HIV
"Vi borde veta bättre" med Andreas Lundstedt 
”Vi borde veta bättre" med Anna-Mia Ekström, infektionsläkare
”Vi borde veta bättre" med Björn Malmquist, psykoterapeut
”Vi borde veta bättre” med Farhad Khaghani, kognitiv beteendeterapeut

”Att leva och åldras med hiv” - Posithiva Gruppen

HPV
HPV-appen om livmoderhalscancer - Region Östergötland

Klamydia
Om klamydiatest på nätet - Region Östergötland