Landstinget i Östergötland

Statistikuppdrag

Diagram 

Funktionsbrevlåda för statistikförfrågningar

Mindre förfrågningar som berör statistik, t.ex. insamling och analys av data, enkätkonstruktion och metodfrågor, är du välkommen att skicka till vår funktionsbrevlåda: statistikuppdrag@regionostergotland.se


 

Kontakt

 
Madeleine Borgstedt-Risberg
Tel. 010-103 21 94