Landstinget i Östergötland

Status Östergötland

Status Östergötland

Status Östergötland är en öppen webbtjänst där vem som helst kan ta fram information om hälsa och livsstil i Östergötland eller någon av länets kommuner. Status Östergötland innehåller data om befolkningens hälsa, nedbrutet på olika geografiska eller socioekonomiska områden.

I webbtjänsten kan användaren välja en fördefinierad rapport eller skapa sin egen. Rapporterna går att få uppdelade på kön och ålder och det går även att se hur ett mätvärde fördelas över ett annat, exempelvis stress i förhållande till sömn.

Status Östergötland bygger på data från olika enkätundersökningar och register. All data presenteras på aggregerad nivå (som grupper). De datakällor som ingår är:

  • Nationell hälsoenkät, Hälsa på lika villkor
  • Ungdomsenkät i Östergötland; Om mig
  • Hälsosamtal från primärvården i Östergötland
  • Vårdatalagret, Region Östergötlands databas om vårdkontakter

Nyhetsbrev

Vill du ha Status Östergötlands nyhetsbrev?
Anmäl dig till: statusostergotland@regionostergotland.se

 

Presentationsmaterial

Ska du berätta om Status Östergötland i något sammanhang?
Här finns powerpoint-bilder du kan använda.

Status Östergötland [presentation]
 
Till webbtjänsten Status Östergötland > > >

Kontakt

Joakim Ekeberg

Joakim Ekberg
Folkhälsovetare
Tel: 010-103 63 19