Landstinget i Östergötland

Tobaksarbete

Region Östergötland arbetar med tobaksprevention på flera olika sätt och på olika arenor. Några exempel är rökfria hälso- och sjukvårdsmiljöer utomhus, tobaksavvänjning för patienter och medarbetare samt kontraktsmetoden Tobaksfri Duo.

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Sedan i juni 2016 står Region Östergötland bakom det nationella opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Syftet är att minska tobaksrökningen i länet till mindre än fem procent till år 2025 och därigenom förhindra att kommande generationer utsätts för rökningens skadeeffekter. 

Det tobaksförebyggande arbetet bidrar även till en mer jämlik hälsa i befolkningen eftersom de grupper i befolkningen som röker mest är arbetslösa, lågutbildade, psykiskt sjuka, ensamstående kvinnor samt nyanlända män. 

Du kan läsa mer om Tobacco Endgame på webbplatserna Tobaksfakta - Oberoende tankesmedja samt Yrkesföreningar mot tobak.

Tobaksavvänjning

I länet finns ett hundratal tobaksavvänjare som arbetar enligt en standardiserad metod som bygger på långvarigt stöd i ungefär ett år och omfattar i snitt 8-10 kontakter. Metoden beskrivs i boken ”Stödja patienter att sluta röka och snusa" (B. Holm Ivarsson, 2012).

Du hittar alla tobaksavvänjare på sidan Tobaksavvänjare i Östergötland.

Ungdomar upp till 22 år kan anmäla intresse för tobaksavvänjning via Folktandvårdens kontaktformulär. Samtalsträffar erbjuds enskilt eller i grupp, om ni till exempel är några kompisar som vill sluta tillsammans, och sker 5-8 gånger. Träffarna sker på din skola, hos Folktandvården eller i annan lämplig lokal. 

Det går också bra att sms:a. Skicka då ordet ”FRI” till mobilnummer 070-195 89 19, så får du kontakt med en tobaksavvänjare senast inom två veckor. Ungdomar kan också skicka e-post till tobak.tandvården@regionostergotland.se.

Skolpersonal som vill starta upp tobaksavvänjning ute på skolorna är välkomna att ta kontakt via någon av kontaktvägarna ovan.