Landstinget i Östergötland

Tobaksarbete

Region Östergötland arbetar med tobaksprevention på flera olika sätt och på olika arenor. Några exempel är rökfria hälso- och sjukvårdsmiljöer, tobaksavvänjning samt stöttning till skolor i arbetet för en tobaksfri skoltid. 

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Som en del i det tobaksförebyggande arbetet står Region Östergötland bakom Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025. Det är en nationell opinionssatsning som syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Region Östergötland har som målsättning att minska tobaksrökningen i länet till mindre än fem procent till år 2025.

Du kan läsa mer om Tobacco Endgame på webbplatserna Tobaksfakta - Oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot tobak.

Tobaksförebyggande arbete kan förhindra att kommande generationer utsätts för rökningens skadeeffekter. Det kan också bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen eftersom de grupper i befolkningen som röker mest är arbetslösa, lågutbildade, psykiskt sjuka, ensamstående kvinnor samt nyanlända män. 

Riktlinje för tobaksfri hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Östergötland är tobaksfri sedan 1 februari 2009. Hälso- och sjukvården strävar efter att bli mer hälsofrämjande och arbetar aktivt för att skapa stödjande miljöer för tobaksfrihet samt minska tobaksbruket. 

Region Östergötlands riktlinje för tobaksfri hälso- och sjukvård >>>

Nyhet - Tobaksavvänjning på nätet

Sedan den 1 oktober 2019 erbjuder Region Östergötland tobaksavvänjning på nätet på några enheter. Programmet heter Tobakshjälpen och erbjuds via den digitala plattformen Stöd och behandling. Deltagaren får arbeta med beteenden, tankar och känslor som har samband med tobaksbruket, och får kunskap och verktyg som underlättar tobaksavvänjning. Behandlingen tar fem till sex veckor med en slutlig uppföljning efter 12 månader. En tobaksavvänjare finns som stöd under hela behandlingstiden. Deltagaren får tillgång till programmet efter ett första fysiskt möte med specialutbildad tobaksavvänjare.

Idag erbjuds tobaksavvänjning på nätet vid vårdcentralerna i Skänninge och Nygatan (Linköping) samt Folktandvårdsklinikerna Ekholmen (Linköping), Druvan (Norrköping) och Motala. Faller detta väl ut kommer vi erbjuda denna möjlighet på fler vårdenheter under hösten 2020. För mer information kontakta Lina Jarledal Blom.