Landstinget i Östergötland

Tobaksarbete

Region Östergötland arbetar med tobaksprevention på flera olika sätt och på olika arenor. Några exempel är rökfria hälso- och sjukvårdsmiljöer, tobaksavvänjning samt stöttning till skolor i arbetet för en tobaksfri skoltid. Region Östergötland står också bakom Tobacco Endgame. 

Riktlinje för tobaksfri hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården strävar efter att bli mer hälsofrämjande och arbetar aktivt för att skapa stödjande miljöer för tobaksfrihet samt minska tobaksbruket. Hälso- och sjukvården i Östergötland är tobaksfri sedan den 1 februari 2009.

Region Östergötlands riktlinje för tobaksfri hälso- och sjukvård >>>

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Region Östergötland står bakom den nationella opinionssatsningen Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025, och har som målsättning att minska tobaksrökningen i länet till mindre än fem procent till år 2025. Läs mer om Tobacco Endgame på webbplatserna Tobaksfakta - Oberoende tankesmedja och Yrkesföreningar mot tobak

Frågor om covid-19 och tobak

Det är många som har frågar om sambandet mellan covid-19 och tobak. På Sluta-Röka-Linjens webbsida hittar du vanliga frågor och svar kring rökning och coronainfektion.