Landstinget i Östergötland

Rökfria hälso- och sjukvårdsmiljöer utomhus

Hälso- och sjukvården inom Region Östergötland är rökfri både inomhus och utomhus.

Som ett led i att minska skadeverkningarna med passiv rökning och bidra till bästa möjliga hälsa för alla infördes den 1 januari 2016 helt rökfria hälso- och sjukvårdsområden.

Länkar
Bildspel om rökfria utomhusmiljöer
Rapport om tobaksinformatörer
Rapport om rökfria utomhusmiljöer
Information om rökfria utomhusmiljöer på olika språk
Brev till chefer och privata utförare
Chefstöd: rökfria utomhusmiljöer med talmanus
Riktlinje

Kartor till Fimpa här-stolpar i Linköping, Norrköping och Motala

Tobaksavvänjning i Östergötland
Startsida Tobak

Kontakt

Linda Karlsson
Hälsoprocessledare
Tel. 010-103 16 03

Maria Elgstrand
Verksamhetschef

Detta har hänt
[2016-11-21]
Positiva reaktioner på rökfria sjukhusområden
[2015-12-04]
Vårdområden blir rökfria
[2015-11-17]
Då blir vården helt rökfri

[2015-08-31]
Snart helt rökfritt i hälso- och sjukvården