Landstinget i Östergötland

Tobaksavvänjning i Östergötland

Den som vill sluta röka eller snusa kan ta hjälp av en tobaksavvänjare som kan ge stöd före, under och efter rök-/snusstopp. Tobaksavvänjare finns på vårdcentraler, inom folktandvården och på vissa sjukhuskliniker. 

Tobaksavvänjare i centrala länsdelen
Tobaksavvänjare i västra länsdelen
Tobaksavvänjare i östra länsdelen

Tobaksavvänjning på olika språk

Via Region Östergötlands hälsokommunikatörer kan tobaksavvänjning erbjudas på flera olika språk. 

Stöddokument för tobaksavvänjning

Som stöd för arbetet med tobaksavvänjning finns dokumentet Tobaksavvänjning i Region Östergötland (Dokumenta) med länkar till de verktyg som finns att tillgå vid tobaksavvänjning. 

Olika kontaktvägar för tobaksavvänjning

Ungdomar upp till 22 år kan anmäla intresse för tobaksavvänjning via Folktandvårdens kontaktformulär. Samtalsträffar erbjuds enskilt eller i grupp 5-8 gånger. Träffarna sker på skolan, hos Folktandvården eller i annan lämplig lokal.

Ungdomar kan också ta kontakt via sms eller e-post. Sms:a ordet ”FRI” till mobilnummer 070-195 89 19 eller mejla till tobak.tandvarden@regionostergotland.se