Landstinget i Östergötland

Tobaksavvänjning i Östergötland

Vill du bli tobaksfri? 

 
Den som vill sluta röka eller snusa kan ta hjälp av en tobaksavvänjare. Tobaksaavvänjarna finns på vårdcentraler, inom folktandvården och på vissa sjukhuskliniker. De kan ge stöd före, under och efter rök-/snusstopp. I dokumenten längre ner på sidan finns kontaktuppgifter till samtliga tobaksavvänjare i Region Östergötland.  

Ungdomar upp till 22 år kan anmäla intresse för tobaksavvänjning via Folktandvårdens kontaktformulär. Samtalsträffar erbjuds enskilt eller i grupp 5-8 gånger. Träffarna sker på skolan, hos Folktandvården eller i annan lämplig lokal.

Ungdomar kan också ta kontakt via sms eller e-post. Sms:a ordet ”FRI” till mobilnummer 070-195 89 19 eller mejla till tobak.tandvarden@regionostergotland.se så får du kontakt med en tobaksavvänjare inom två veckor. 

Skolpersonal som vill starta upp tobaksavvänjning ute på skolorna är välkomna att ta kontakt via någon av kontaktvägarna ovan.
  

Tobaksavvänjning för medarbetare
Sluta-röka-linjen  
Tobaksavvänjare i centrala länsdelen
Tobaksavvänjare i västra länsdelen
Tobaksavvänjare i östra länsdelen

Tobaksavvänjning på andra språk

 Information om tobaksavvänjning på 1177 Vårdguiden

Kontakt


Lina Jarledal Blom
Utvecklingsledare
Tel. 010-103 55 58