Landstinget i Östergötland

Tobaksavvänjning i Östergötland

Vill du bli tobaksfri? 

 
Tobaksavvänjarna är specialutbildade i tobaksavvänjning. De är beredda att stödja dig i ditt försök att sluta röka eller snusa, med hjälp och stöd före, under och efter ditt rök-/snusstopp.

Metoden som används bygger på långvarigt stöd i ungefär ett år och omfattar i snitt 8-10 kontakter. Metoden beskrivs i boken ”Stödja patienter att sluta röka och snusa" (B. Holm Ivarsson, 2012). 
  
Du hittar tobaksavvänjare på vårdcentralen, folktandvården och på vissa sjukhuskliniker. Boka ett möte för att se om deras hjälp är något för dig! 
  

Tobaksavvänjning för medarbetare
Sluta-röka-linjen
Tobaksavvänjare i centrala länsdelen
Tobaksavvänjare i västra länsdelen
Tobaksavvänjare i östra länsdelen

Tobaksavvänjning på andra språk

Kontakt


Lina Jarledal Blom
Utvecklingsledare
Tel. 010-103 55 58